Stöd under ansökan till svenska finansiärer

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan ge stöd när det gäller ansökningar till alla svenska forskningsfinansiärer, med särskilt fokus på de statliga råden och Wallenbergstiftelserna.

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa till med:

Feedback på din ansökan

Vi har lång erfarenhet av att läsa och ge feedback på alla delar av ansökningar, både till större och mindre bidragsgivare.

Vill du ha feedback? 

  • Skicka in din ansökan till vår funktionsbrevlåda: rso@umu.se, så återkopplar någon av våra forskningssamordnare till dig.
  • Kontakta oss för ett personligt möte via rso@umu.se.
  • Anmäl dig till vår ansökningsverkstad.

    På vårterminen jobbar vi mer ingående med ansökningar, medan vi främst fokuserar på idéutveckling under höstens ansökningsverkstad.

Hantering av nomineringsprocesser

I vissa fall kräver bidragsgivaren någon form av nomineringsprocess, till exempel om du ansöker till Wallenbergstiftelserna. Då organiserar vi nödvändiga intyg och stödbrev, inklusive rektors underskrift.

Hur själva nomineringsprocessen går till kan emellertid skilja sig åt beroende på vilken finansiär det handlar om och vilken fakultet du tillhör. Kontakta din fakultet för att få mer information om interna deadlines, dokument att skicka in, aktuella bedömningskriterier osv.

Budgetstöd

Budgetstödet för svenska statliga finansiärer finns ute på institutionerna, så ta i första hand kontakt med din ekonomiadministratör.

Men, ifall din ansökan kräver centralt stödbrev/intyg/nominering så ska din budget även granskas och godkännas av oss på Forskningsstöd. Därför är det viktigt att du i god tid innan deadline kontaktar oss för att komma överens om hur granskningen ska genomföras.

Mallar

I somliga fall (detta framgår av utlysningstexten) måste institutionens prefekt informeras och godkänna att ansökan lämnas in genom att skriva under ett prefektintyg. Detta är viktigt, eftersom din institution då ansvarar för eventuell sam- och/eller medfinansiering. Prefekten intygar också att du som ansvarig forskare faktiskt har tid och resurser att utföra projektet.

Här kan du ladda ner mallen för prefektintyg

Klicka här för att komma till samtliga dokument och mallar

Verktygstips

Prisma
Prisma är det gemensamma ansökningssystemet för Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Skolforskningsinstitutet, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen. Det innebär att du kan hantera dina ansökningar till alla dessa finansiärer med ett enda konto.

Gå till Prisma

Research Professional
Med hjälp av online-databasen Research Professional kan du själv söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen. Här finns tusentals utlysningar från såväl svenska som internationella finansiärer samlade.
Vi på Forskningsstöd  erbjuder  korta  genomgångar  av Research  Professional  för intresserade institutioner eller forskargrupper.

Gå till Research Professional

kontakta oss på forskningsstöd

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd

Agneta H. Plamboeck
EU-expert & verksamhetsledare
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
Ekonom
sofia.granberg@umu.se
090-786 97 60

Maria Königsson
Projektsamordnare
maria.konigsson@umu.se
090-786 89 42

Lena Holmberg
2023-09-12