Antagning och finansiering

Antagning till utbildning på forskarnivå regleras i högskoleförordningen och universitetets antagningsordning.

Antagning

För att bli antagen till utbildningen krävs att den sökande har

  • grundläggande behörighet
  • den särskilda behörighet som kan ha angetts i den allmänna studieplanen för det aktuella forskarämnet.

Antagningen styrs genom högskoleförordningen och Umeå universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Antagningsordningen styr lokala regler för utlysning av doktorandutrymmen, ansökan och antagningsförfarandet. Där anges även behörighetskrav och urvalsförfarandet samt regler för tillgodoräknande och studiefinansiering.

Doktorandutrymmen annonseras offentligt, bland annat under Lediga jobb på Umeå universitets hemsida.

Finansiering

Studierna på forskarnivå finansieras olika. Vid Umeå universitet ska studierna i första hand finansieras med doktorandanställning. I undantagsfall kan även ett skattefritt stipendium användas. Även personer med en annan, ej tidsbegränsad, anställning som ger möjlighet till forskning i tjänsten kan antas till utbildningen.

Varje termin ska doktoranden registrera aktivitet och försörjning. Det gör man via den egna institutionen som sedan registrerar  i Ladok.

De som har doktorandanställningar följer huvudsakligen avtalsenliga löner enligt den så kallade doktorandtrappan.

Ester Roos-Engstrand
2023-09-01