Forskningskommunikation

Genom att göra Umeå universitets forskning synlig kan vi öka kännedomen om vår forskning och stärka vårt goda rykte.

Att göra universitetets forskning synlig är en viktig del i att visa vad universitetet är och vad vi gör. Det är ett viktigt bidrag till samhällsdebatten och ger insyn i hur skattemedel används. Framgångsrika forskningsresultat som syns är också starka argument för att Umeå universitet ska kunna rekrytera studenter och medarbetare. Dessutom kan de påverka företag och andra aktörer i samhället att välja universitetet som samarbetspartner.

Vem ska kommunicera forskningen?

Att kommunicera och göra forskningen synlig och uppmärksammad är i första hand en uppgift för forskare – genom att bidra i samhällsdebatten, kommunicera med massmedier och knyta personliga kontakter utanför universitetet. Ett enkelt sätt att göra forskningen synlig är att publicera projekt på universitetets webb. Den blir då synlig och sökbar och kan visas på profilsida på webben.

Du som forskare får även stöd från din fakultetsinformatör som hjälper dig med till exempel pressmeddelanden, presskontakter och idéer om hur du kan nå ut med din forskning. Även universitetet centralt arbetar för att sprida universitetets forskning nationellt och internationellt.

Vad är intressant att lyfta fram?

Stark forskning, forskningsprojekt, forskningsresultat, forskningssamarbeten, samt enskilda forskare och samarbetspartner är i fokus för universitetets forskningskommunikation. Mindre intressant att kommunicera är den interna organisationen och den verksamhet inom vilken forskningen bedrivs.

Viktiga kanaler för forskningskommunikation:

På umu.se berättas om universitetets forskning på ett lättbegripligt språk på startsidan och på /forskning. Där lyfts också nyheter, populärvetenskapliga arrangemang och porträtt av enskilda forskare.

Media kan nås genom presskontakter, nyhetstips och pressmeddelanden om exempelvis avhandlingar och forskningsresultat. Journalister får också tips från universitetet genom Expertsvar, Vetenskapsrådets presstjänst.

Med föreläsningar går det att nå allmänheten på ett mer direkt vis. Ett exempel är de populärvetenskapliga Vetenskapsluncherna för alla intresserade, ett annat är mer specifika föreläsningar för valda grupper utanför universitetsvärlden.

Skolkontakter är ett bra sätt att nå lärare och unga med ny kunskap. Vid universitetet ordnas exempelvis lärarfortbildning, forskare i skolan och Levande frågelåda.

Presskontakter

Kommunikationsenheten
Övergripande kommunikationsfrågor:
komm@umu.se

Övergripande pressfrågor:
Pressansvarig
Telefon: 090-786 50 89

Medicinsk fakultet
Kommunikatör
Ola Nilsson
Telefon: 090-786 69 82
Mobil: 070-353 26 48

Kommunikatör
Claes Björnberg
Telefon: 090-786 75 86
Mobil: 070-775 99 11

Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Kommunikatör
Sara-Lena Brännström
Telefon: 090-786 72 24
Mobil: 072-167 62 65

Humanistisk fakultet
Kommunikatör
Per Melander
Telefon: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet
Kommunikatör
Charlotte Ståhl

Telefon: 090-786 74 89

Lärarhögskolan
Kommunikatör
Marie Oskarsson
Telefon: 090-786 69 47

Bildmuseet
Kommunikatör
Helena Vejbrink
Telefon: 090-786 90 73

Camilla Bergvall
2024-01-30