IT-tjänster och stöd för dig som forskar

Här finns samlad information om IT-tjänster som du som forskare kan använda i ditt arbete. Klicka dig vidare för att läsa mer om varje tjänst.

ITS tillhandahåller bland annat tjänster för att samla in data, lagra data, bearbeta data samt för att arkivera och samarbeta. 

Vänd dig till oss tidigt i processen för att ditt jobb ska bli så smidigt som möjligt.

Planera ditt projekt

En viktig del i ett forskningsprojekt är hur du planerar att hantera ditt forskningsdata på ett bra och säkert sätt. ITS kan stötta i ett tidigt skede med att tillsammans med dig fundera på vilken som är den bästa lösningen utifrån ditt behov.

Kontakta ITS för rådgivning kring datahanteringsplaner.

Universitetsbiblioteket stöttar dig i publicering, tillgängliggöring av forskningsdata samt datahanteringsplanen.

Infrastruktur för forskningsdatahantering

Samla in och lagra data

Tjänster du kan använda för att samla in och lagra data.

Samla in data med webbenkäter

Behöver du samla in data genom enkäter kan du använda webbenkäter som på ett enkelt sätt kan se till så att din information är säker och lagras sedan på ett bra sätt. Tjänsten är även GDPR-säker.

Webbenkäter

Datainsamlingsplattform, DIP

DIP är en datainsamlingsplattform med hög säkerhet för dig som har stora mängder data. Tjänsten erbjuder säkra insamlingssätt, behörighetsstyrd åtkomst för samarbeten samt backup och långtidslagring och du får även hjälp med att följa GDPR.

Läs mer om Datainsamlingsplattformen

REDCap - Datainsamling för forskare

REDCap är en webbaserad tjänst för datainsamling vid forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata.

Läs mer om REDCap

Lagra filer med högt skyddsvärde i Skyddade dokument

Skyddade dokument är en samarbetsyta för lagring av information med högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter.

Mer om Skyddade dokument

Gemensam filyta

Institutioner och enheter som vill dela information mellan varandra kan göra det genom gemensam filyta. Informationen lagras på ITS serverar på campus med backup en gång per dygn. 

Mer om Gemensam filyta

Utökat skydd för inloggning - Multifaktorsautentisering 

Multifaktorautentisering, MFA, är en tjänst för dig som behöver ett utökat skydd för din inloggning mot vissa tjänster vid Umeå universitet.

Läs mer om Multifaktorsautentisering

Analysera

För att analysera ditt forskningsdata finns ett antal tjänster som kan användas för att exportera och analysera ditt data från datainsamlingsplattformen. För att använda dessa är det viktigt att du är medveten om att de inte erbjuder samma IT- och informationsäkerhetsnivå som själva datainsamlingsplattformen.

Arkivera

När din studie är över kan du behöva lagra ditt forskningsdata en kortare eller längre tid beroende på vilken typ av data du hanterat. Vi erbjuder tre olika typer av arkiverings- och lagringslösningar i olika prisklasser. Kontakta ITS så diskuterar vi vilken lösning som är bäst för dig.

Samarbete

Office 365

O365 är ett bra verktyg för dig som vill kunna samarbeta med andra, både inom och utanför universitetet. Denna tjänst är tillgänglig för alla anställda vid Umeå universitet.

Mer om Office 365

Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Office 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former.

Mer om Teams

Tjänster för forskning

Planera
- Rådgivning för datahanteringsplaner m.m.
Samla in och lagra
- Survey & Report
- Datainsamlingsplattform
- REDCap
- Skyddade dokument
- Gemensam filyta
Analysera
- SPSS
- R-server
Samarbeta
- Office 365
- Teams

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11