Office 365 för medarbetare

Som anställd har du tillgång till Office 365 från Microsoft. På denna sida finns mer information om de olika apparna i Office 365.

Office 365 innehåller flera applikationer som du kan använda för att till exempel spara och lagra filer, hantera dokument, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utanför universitetet.

Här nedan hittar du en lista på några av de olika tjänsterna som är tillgängliga för dig via Office 365.

Ladda upp och spara dina filer i OneDrive

I OneDrive kan du ladda upp och spara dina egna filer och mappar. Det ingår 1 TB personligt lagringsutrymme.

Mer om OneDrive

Samarbeta med dina grupper i Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former.

En grupp kan till exempel vara en institution eller enhet, en projektgrupp eller kan bestå av människor med samma roll och arbetsuppgifter och som behöver samarbeta.

Mer om Teams

Skapa webbplatser i Sharepoint

  • Skapa, lagra och dela innehåll på webben
  • Bygg webbsidor, dokumentbibliotek och listor för att dela information med andra
  • Skapa flöden så som beställningsflöden eller ansökningar
  • Skapa gemensamma kalendarier för gruppen/enheten

Mer om Sharepoint

Förenkla dina möten med Whiteboard

Whiteboard är ett komplement till universitets mötesverktyg. Applikationen underlättar digitala samarbeten då den gör det möjligt att skapa digitala whiteboardtavlor där du kan göra post-its, skriva text, rita samt montera bilder och dokument. Du kan använda det till exempelvis:

  • Workshops
  • Projektplanering
  • Gruppdiskussioner

Mer om Whiteboard

Dokumenthantering med Word, Excel och Powerpoint

I Office 365 finns också det klassiska Office-paketet med Word, Excel och Powerpoint. Applikationerna är knutna till ditt konto, inte till din enhet, vilket innebär att du kan nå apparna från vilken enhet som helst, och var du än är.

Du har även möjligheten att kostnadsfritt ladda hem upp till fem licenser för Office Pro Plus som du kan installera på privata datorer (PC och Mac) respektive fem licenser för mobila enheter (Android, iOS och Windows).

Läs mer om Office Pro Plus

Skapa enkäter, test och samla in feedback med Forms

Med Forms kan du samla in feedback, planera aktiviteter, skapa quiz eller test för lärare och studenter. Det är även möjligt att bjuda in personer utanför organisationen att svara via valfri webbläsare och mobila enheter. Svaren utvärderar du i realtid med Forms analysverktyg. Informationen kan sedan exporteras till Excel.

Läs mer om Forms

Organisera och spåra information med Lists

Lists är en app för att spåra information och organisera ditt arbete.

I Lists kan du visa listor och interagera med data utifrån dig och ditt teams behov. Du kan visa information i en tabell i eller spåra arbete i en kalender. Du kan även skapa regler bland annat för avisering av ändringar i dina listor och styra formatering utifrån olika villkor.

Läs mer om Lists hos Microsoft

Strukturera och följ upp arbetsuppgifter i Planner

I Planner kan du och din arbetsgrupp få koll på era uppgifter.
Ni kan exempelvis tilldela och kategorisera uppgifter, samt bestämma start- och slutdatum. I diagram ges en enkel översikt över status på era uppgifter och ni kan lättare hålla koll på vad som behöver göras.

Samla dina anteckningar i Onenote

Onenote är en digital anteckningsbok där du kan skriva, samla och söka anteckningar. Du kan både skapa egna anteckningsböcker för dina egna anteckningar men även ha gemensamma anteckningsböcker tillsammans i en arbetsgrupp.

Fler appar i Office 365

Vill du veta mer om alla appar i Office 365 kan du läsa mer i Office egna hjälpcenter.

Office- hjälp och utbildning

 

Multifaktorautentisering 

Du vet väl om att du kan aktivera multifaktorautentisering (MFA) till ditt konto i Office 365 för att skydda din inloggning och dina filer?
Följ denna manual för att aktivera MFA. 

 

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Office 365

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Office 365. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Office 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Vanliga frågor om Office 365

Läs Vanliga frågor här.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Stöd och hjälp Office 365

Vanliga frågor och svar om Office 365 i Manual.

Office 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Office 365.

Användarforum för Office 365

Du kan också kolla efter instruktioner på Microsofts webbplats.

Hjälp och utbildning, Office 365

Vad får jag lagra var?

På informationssäkerhetssidorna hittar du information om vad du får lagra på vilken plats:

Informationssäkerhet

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2022-01-26