Samarbeta med grupper i Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Office 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Alla anställda kan själv skapa ett Team i Office 365.

Teams är din digitala arbetsplats där du kan:

  • Samla ihop dina kollegor i ett team och strukturera ert arbete utifrån område och behov
  • Kommunicera smidigt med dina kollegor via chatt
  • Samarbeta externa och interna personer
  • Ha videomöten både inom och utanför organisationen
  • Dela, få åtkomst till och redigera filer säkert och samtidigt med andra
  • Strukturera och fördela arbetsuppgifter

Teams - Din digitala arbetsplats

Lär dig om grunderna i Teams. I Teams kan du använd chatt, röst- och videosamtal för att kommunicera smidigt. Vi berättar också hur ni kan använda den gemensamma ytan för att kommunicera, dela filer, boka möten m.m. Videon är cirka 46 minuter lång och har svensk och engelsk text. Slå på undertext genom att klicka på cc-knappen.

instruktionsfilm för möten i teams

Lär dig de grundläggande funktionerna i ett Teams-möte. Videon är cirka 12 minuter lång och är textad på svenska och engelska. Slå på undertext genom att klicka på cc-knappen.

Team eller kanal?

Ett team kan innehålla flera kanaler. En kanal inom ett team kan vara dedikerat till ett visst ämne, område eller kanske projekt. Alla medlemmar i ett team kan skapa en kanal i teamet.

Skillnaden mellan team och kanal

Skapa tydliga namn och definiera ett syfte

Namnet på teamet eller kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn.

Tänk igenom och definiera syftet innan du startar upp ett team eller en kanal. Det måste vara tydligt för samtliga gruppmedlemmar vad samarbetet gäller och syftar till.

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Office 365

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Office 365. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Office 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-03-30