Programkurser och senare del av program

I nationella antagningsomgångar administreras programstudenters antagning till kurser via gruppanmälan eller valbara kurser. Här kan du läsa om hur programstudenter anmäls till programkurser eller hur du kan fylla upp lediga platser på program genom senare del av program.

Gruppanmälan

Gruppanmälan görs av Antagningen efter beställning från ansvarig institution och studenter som loggar in på Antagning.se kan se att de blivit anmälda till programkurserna. Studenten kan själv lägga till kurser och program eller söka valbara kurser. Om de blivit gruppanmälda till fel kurser kan de själva byta ut de dem mot de rätta kurserna.
Den som inte blivit gruppanmäld ska själv söka programkurserna. Om personen inte finns med i programunderlaget i NyA får du meddela Antagningen så uppdaterar vi och studenten kan söka. Beställning för gruppanmälan finner du i Teamet "Antagningsadministration".

Beställning av valbara kurser

Valbara kurser söks av programstudenterna själva. Kurserna måste finnas inlagda i Selma och vara markerade som programkurs, inom det aktuella programmet. Viktigt är att studenterna får information om vilka kurser de får söka inom programmet och ansökan granskas av ansvarig på institutionen. Mer information finns i Teamet "Antagningsadministration". För att programstudenter ska kunna söka valbara kurser via Antagning.se måste du fylla i beställningen för Programstudenters kurser nästa termin som du finner i Teamet "Antagningsadministration". Där finner du all information du behöver om kurs inom program.

Senare del av program

Om det finns lediga platser på program kan platserna bjudas ut på Antagning.se. Programmet skapas eller flyttas upp i Selma av institutionspersonal eller ansvarig på fakultetskansliet.

Sökande kan bli antagna till termin två eller senare terminer på ett utbildningsprogram. Förutsättningarna för att kunna bli antagen är att:

• programmet är sökbart på Antagning.se
• den som söker redan har läst motsvarande termin 1 eller fler terminer av programmet

Observera att senare del av program inte publiceras på engelska sökandewebben, Universityadmissions.se, för internationella sökande.
Sökande till senare del av program antas i den prioritetsordning som är fastställd i aktuell antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå. Den finns i Regelverket.
Manual för hantering av senare del av program finns i Teamet "Antagningsadministration".

Teams Antagningsadministration

Gå med i vårt team om du behöver fördjupad information om Antagningsadministration

Antagningsadministration

Där aviseras också arbetsuppgifter och händelser som är viktiga för dig att komma ihåg för dig som arbetar i NyA-webben.

Sök programkurser på antagning.se

Lämna personnummer och en programkod till Antagningen. Vi etablerar dig i NyA så du själv kan testa att logga in med ditt Umu-id, söka fram kurser och anmäla dig som programstudent.

Då kan du bättre förstå studenternas frågor och även kontrollera om en kurs går att söka som programkurs.

Vikten av att söka i tid

Påminn programstudenterna att de ska söka programkurser i tid och att de ska tacka ja till sitt antagningsbesked innan sista svarsdag så att de inte förlorar sin plats.

Den 1 juni respektive 1 december (preliminärt) stängs rena programkurstillfällen för sen anmälan. Efter stängning hanteras programkurserna i Ladok.

Efter urval 1 hanterar vi alla sena anmälningar som fristående kurs genom att ändra söksätt från "kurs inom program till fristående kurs".

Kontaktpersoner programkurser

Samhällsvetenskaplig fakultet
Reyal Kvist

Medicinsk fakultet och Lärarhögskolan
Anita Engkvist

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Lundgren

Humanistisk fakultet
Emil Nordahl

Anita Engkvist
2023-11-30