Användning av upphovsrättsskyddat material i undervisning

Universitetet har ett licensavtal med organisationen Bonus Copyright Access som ger viss rätt till kopiering och delning av upphovsrättsskyddat material i undervisning. Du kan även behöva använda upphovsrättskyddat material på ett sätt som inte täcks av avtalet.

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisningsändamål på de villkor som anges i avtalet. Rätt att använda film, radio och TV-program ingår inte i avtalet utan måste ansökas genom Mediacenter eller Copyswede. Mer information om hur du får kopiera och dela finns under relaterad inforamtion på denna sida. Du kan även hitta mer information om licensavtalet på Bonus Copyright Access webb.

Andra vägar till rätt för att använda annans material

Ibland räcker inte de möjligheter till kopiering och delning som licensavtalet ger. Du kan behöva kopiera fler sidor än vad som är tillåtet enligt licensavtalet eller använda musik, film och radioprogram i undervisningen. Du måste du söka rätten att materialet på annat sätt, till exempel genom att:

  • Nyttja tillstånd via andra licensinnehavare. Till exempel har Universitetsbiblioteket licenser som i vissa fall ger tillstånd till digital kopiering och delning för undervisningsändamål.
  • Ordna uttryckligt tillstånd från rättighetsinnehavaren som kan vara upphovsman, förlag, tidskrift eller liknande. Detta tillstånd bör vara skriftligt, t.ex. via e-post.
  • Länka till materialet. Att länka till material på internet är inte ett upphovsrättsligt förfogande över materialet. Det är dock inte tillåtet att göra det via djuplänkar eller presentera materialet via frames så att det framstår som ditt eget material.
  • Använd material som omfattas av öppna licenser, s.k. CC-licenser. På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats kan du läsa mer om CC-licenser.
  • Nyttja vetenskapliga artiklar som enligt Umeå universitets, och många andra lärosätens, regelverk ska publiceras fritt tillgängliga.

Du ska alltid ange upphovsmannen oavsett hur du har fått tillstånd att använda materialet i din undervisning.

2023-05-23