Mall för pressmeddelande

Ingressen ska vara kort. Gärna tre rader och helst inte mer än fyra. Lyft resultat. Ange ditt namn och att du disputerar vid Umeå universitet. Disputationsdatum och institutionstillhörighet behövs inte i ingressen.

Pressmeddelandet ska i princip kunna användas oredigerat av en nyhetsredaktion. Inspireras därför av hur en tidningsartikel är uppbyggd.

  • Presentera resultatet först och metoden (om den måste med) längre ner. Om du har flera resultat, välj ut det som tror har störst allmänintresse.
  • Ta med eventuella nyttoaspekter så tidigt som möjligt – gärna i rubrik och ingress – eftersom detta är mest intressant för allmänheten.
  • Använd gärna citat för att göra pressmeddelandet mer livfullt och användbart för media. Ange alltid namn och titel efter det första citatet, därefter räcker det med namn.
  • Skriv på lättbegriplig svenska. Undvik förkortningar. Undvik också (eller förklara) fackuttryck. Begrepp som är självklara för dig kan vara helt obegripliga för andra. Låt därför en person som inte är expert på ditt ämnesområde läsa igenom texten innan du skickar vidare den till en informatör.
  • Texten bör inte vara längre än ca 2 500 tecken inklusive blanksteg (om du skriver i Word väljer du "Verktyg" och sedan "Räkna ord" för att få fram antalet tecken).

Rubrik - helst en rad och max två

Rubriken på ditt pressmeddelande ska vara kort men kärnfull. Helst en rad, max två, ska sammanfatta pressmeddelandets innehåll och väcka intresse.

Mellanrubriker – en halv spaltbredd

Använd mellanrubriker för att underlätta läsningen av texten och för att förbättra sökbarheten. De bör vara inte vara mer än en halv spaltbredd långa.

Kort information om din bakgrund

Lokala medier uppmärksammar gärna före detta ortsbor, till exempel i samband med en disputation. Avsluta brödtexten med kort information om personen som ska disputera, i stil med nedan. Om du har en grundutbildning från Umeå universitet länkar vi till aktuell programwebbsida.

Lisa Nilsson är född och uppvuxen i Piteå. Hon är utbildad till civilingenjör i bioteknik vid Umeå universitet och doktorand vid institutionen för molekylärbiologi.

Kontakt och porträttfoto

Namn och institutionstillhörighet
Telefon: Ange ett telefonnummer där du är anträffbar
E-post

Porträttfoto för nedladdning.

Foto: Ange fotograf
(Fakultetsinformatören länkar till bilddatabasen Mediabank)

Om disputationen

Kopiera information om disputationen från kalendariet.
Läs hela eller delar av avhandlingen

Länken ska vara den permanenta länken som finns i DIVA, det vill säga den länk som börjar med http://urn.kb.se...

test

Kommunikationsenheten
2022-01-04