Byte av personnummer i Ladok

En student som har haft ett tillfälligt personnummer i Ladok och vill byta ut det mot ett svenskt personnummer måste skicka in ett underlag till Ladokgruppen.

En student som inte är folkbokförd i Sverige och antas till studier på grund-, avancerad eller forskarnivå, får automatiskt en tillfällig identitet i NyA och Ladok. Blir studenten senare folkbokförd i Sverige måste hen ansöka om att den tillfälliga identiteten byts till det svenska personnumret. Detta för att de genomförda studier ska registreras på rätt personnummer i Ladok.

Det finns även andra orsaker utöver det nämnts ovan, som gör att behov av personnummerbyte finns.

Blankett för byte av personnummer

Maria Bek
2023-04-13