Samarbeten, nätverk och utbytesprogram

Det internationella arbetet vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. Genom nätverk, samarbetsprogram och plattformar för utbildning och forskning arbetar vi för att skapa en internationell miljö vid universitetet.

På universitetets externa webbsida Internationella samarbeten finns en lista på utbytesprogram, nätverk och medlemskap, och samarbetsprojekt.

På undersidorna i menyn finns fördjupad information om några av de internationell samarbetena som universitetet är med i.

Policy för internationalisering

Här hittar du Umeå universitets
Policy för internationalisering

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Petra Käck
2023-08-30