Kommunicera din samverkan

Oavsett om du vill hitta samverkanspartners eller söka forskningsmedel så behöver du på ett tydligt sätt kunna kommunicera vad ditt forskningsprojekt handlar om och hur du tänker samverka.

 

Foto: Ida Åberg

I mötet med partners

När du söker kontakt med samverkanspartners utanför akademin kan det vara bra att tidigt beskriva:​

  • din projektidé.
  • vad som är nytt med din forskning. ​
  • vad den tilltänkta partnern kan få ut av att vara med i projektet.
  • på vilket/vilka sätt du skulle vilja involvera partnern.
  • i vilka av projektets faser som du önskar att partnern är delaktig.
  • vilka som kan få del av projektets långsiktiga effekter och hur resultaten kommer att kommuniceras.

I din ansökan

Många finansiärer kräver att den forskning som finansieras ska ske i samverkan med berörda aktörer och/eller komma till nytta för samhället i stort. Exakt vad som efterfrågas kan emellertid skilja sig åt, såväl mellan finansiärer som olika utlysningar.

Några frågor som du vanligtvis behöver besvara i din ansökan är:​

  • Vem/vilken organisation samverkar du med?
  • Varför gör du det?​
  • Vilka är avnämarna? Alltså de som kan ta del av projektets långsiktiga effekter.
  • Vad är nyttan för partnern och för samhället med ditt forskningsprojekt?​

Hitta partners

Vill du få tips på sätt att knyta kontakter? Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) ordnar många olika mötesplatser och kan ge dig nyttiga råd inför nya samarbeten.

Gå till Hitta samverkanspartners

Kurser och workshopPAR

Vill du lära dig mer om att kommunicera forskning och samverkan? Det finns flera interna utbildningar som du och dina kollegor kan anmäla er till.

Gå till Kurser och workshoppar

Lena Holmberg
2022-11-28