Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är i många fall en grundläggande förutsättning för att bedriva forskning av högsta kvalitet. För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla den bästa forskningsinfrastrukturen har det tagits fram ett regelverk som tydliggör planering, prioritering och finansiering.

Forskningsinfrastrukturer är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta kvalitet vid Umeå universitets samtliga fakulteter och Lärarhögskolan. För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla och ge forskare tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen är det därför viktigt med gemensamma principer för den interna hanteringen som tydliggör planering, prioritering och finansiering.

Du hittar principierna i regeln för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet som finns för nedladdning på den här sidan och kan även läsa mer här nedan. Dessa principer bidrar till att förstärka och samordna Umeå universitets strategiska planering av central och nationell forskningsinfrastruktur. 

Utgångspunkten är att forskarnas mest angelägna behov lyfts fram och kan prioriteras i en transparent process. Regelverket har också betydelse vid Vetenskapsrådets finansieringsprocess av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. 

Definition

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet definieras som:

  • en facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, virtuell eller annan resurs) med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig för att bedriva forskning av högsta kvalitet.

och som

  • kan nyttjas av fler än en forskargrupp vid Umeå universitet eller annat lärosäte/externa samarbetspartners.
  • är tillgänglig för samtliga forskare vid Umeå universitet på samma villkor.
  • kan erbjuda användarstöd eller utbildning på olika nivåer kopplat till forskningsinfrastrukturen.
  • har en ansvarig värdinstitution eller fakultet, ledning och organisation.
  • har en långsiktig plan för användning, utveckling, utvärdering och avveckling.

 

Anmäl status som forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

Anmälan görs i portalen Research infrastructure  som är öppet varje år från januari till mars (observera att sidan kräver inloggning med ditt Umu-id följt av "@ad.umu.se").

Du kan läsa mer om den årliga inventeringen av forskningsinfrastrurer vid Umeå universitet i regeln för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet.

Forskningsinfrastruktur på externwebben umu.se

Forskningsinfrastrukturer som uppfyller de ovan angivna kriterier och har anmälts i den årliga inventeringen ges ökad synlighet genom att presenteras på den universitetsgemensamma webbplatsen för forskningsinfrastruktur. Det är du och dina forskarkollegor som ansvarar för att informationen på externwebben och för att den uppdateras regelbundet.

Informationen om forskningsinfrastrukturen på umu.se ska finnas på både svenska och engelska.

Betydelse av status som forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

Att vara en forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet betyder inte att forskningsinfrastrukturen är berättigad en universitetsgemensam finansiering.

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet ges möjlighet att synas på externwebben samt att vara inkluderad i Umeå universitets centrala strategiska diskussioner gällande planering, prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer som är av betydelse för framstående forskning vid UmU och/eller nationellt.

Vilka forskningsinfrastrukturer kan anmäla sig?

För att komma i fråga ska forskningsinfrastrukturen uppfylla definitionen av en forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet. 

Forskningsinfrastruktur vid Region Västerbotten 

Även forskningsinfrastrukturer vid Region Västerbotten som helt eller delvis nyttjas i forskning vid Umeå universitet kan synas på externwebben umu.se. För att göra detta behöver de vara anmälda som forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet enligt informationen ovan. Har du frågor kring detta, vänliga kontakta RIS handläggare Insa Wemheuer

Om inloggning i Portalen Research Infrastructure

För att komma åt Portalen Research Infrastructure där forskningsinfrastrukturer anmäls i den årliga inventeringen behöver du logga in med ditt Umu-id. Ditt Umu-id består av ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet består av 8 tecken i en kombination av bokstäver och siffror. Bokstäverna baseras på ditt för- och efternamn medan siffrorna är ett löpnummer.

Läs mer: Umu-id

Vilka forskningsinfrastrukturer finns vid Umeå universitet?

Registrera/uppdatera forskningsinfrastrukturer i 2024 års inventering

I 2024 års inventering av behöver samtliga infrastrukturer registrera aktuell information som tydliggör hur de uppfyller kriterierna i det nyligen reviderade regelverket senast 31 mars.

Mer information och instruktioner hittar du i det här nyhetsinlägget

Kontakt

Om du har frågor, vänd dig till: 
Insa Wemheuer 
Handläggare RIS
Planeringsenheten

Insa Wemheuer
2024-03-13