Efter genomförd undervisning

Resultatrapportering

Det finns två typer av betyg som ska rapporteras in i Ladok, betyg på hel kurs (slutbetyg) och betyg på modul.

Maja Wik
2022-11-30