Efter genomförd undervisning

Kursutvärdering med LEQ

LEQ, Learning Environment Questionnaire, är ett verktyg för att genomföra kursutvärdering. 

Kurs-och programutvärdering

Kursutvärderingarna är grunden för kontinuerlig förbättring och utveckling av utbildningarna.

Resultatrapportering

Det finns två typer av betyg som ska rapporteras in i Ladok, betyg på hel kurs (slutbetyg) och betyg på modul.

Maja Wik
2022-11-30