Vidare läsning om generativ AI

Vill du läsa mer om generativ AI och dess roll inom högre utbildning är detta en resursbank för vidare läsning av material. I och med att området är inom ständig rörelse kan innehållet komma att förändras.

Ellen Säll
2023-11-15