Dokument och mallar för forskningsfinansiering

På den här sidan finns flera mallar som kommer att underlätta ditt arbete med framför allt EU-medel, men även med nationella och amerikanska medel.

Här hittar du mallar för bland annat prefektintyg, tidredovisning, pärmregisterflikar och beräkning av timlönekostnader.

Andra beräkningsmallar för exempelvis redovisning av gemensamma kostnader,
externa medel, uppdragsutbildning, anläggningsredovisning, extern
representation, lönekostnader, lokalkostnader och städkostnader ligger under Beräkningsmallar på samarbetsytan Ekonomiadministration.

Saknar du någon mall?

Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkans ekonomiansvariga.

Prefektintyg och forskarintyg

Wallenberg

Amerikanska finansiärer

Horisont Europa (HEU)

Vänd dig till Enheten för forskningsstöd och samverkan för hjälp med följande blanketter: 

  • Financial identification när Umu är koordinator
  • Financial identification när Umu är part
  • Legal Entity

Horisont 2020 (H2020)

Administration av projekt:

FP7

Administration av FP7-projekt:

Strukturfonder

Administration av projekt:

kontakta oss

Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
ekonom
Telefon: 090-786 97 60

Maria Königsson
projektsamordnare
Telefon: 090-786 89 42

Samordnare för beställning av revisionsintyg

Information rörande beställning av revision av EU-projekt

Lena Holmberg
2023-10-04