Dokument och mallar för forskningsfinansiering

På den här sidan kan du hitta flera mallar som kommer att underlätta ditt arbete med framför allt EU-medel, men även med nationella och amerikanska medel.

Här finns korrekta mallar för bland annat prefektintyg, tidredovisning, pärmregisterflikar och beräkning av timlönekostnader.

Andra beräkningsmallar för exempelvis redovisning av gemensamma kostnader,
externa medel, uppdragsutbildning, anläggningsredovisning, extern
representation, lönekostnader, lokalkostnader och städkostnader ligger under Beräkningsmallar på samarbetsytan Ekonomiadministration.

Saknar du någon mall?

Vänligen kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkans ekonom.

Prefektintyg och forskarintyg

Wallenberg

Amerikanska finansiärer

Horisont Europa (HEU)

Pärmregister HEU

Umu tidredovisningismall

Budgetmall HEU, exkl. ERC

Budgetmall HEU – flera parter

Budgetmall HEU – ERC

Beräkningsmall medfinansiering HEU

Lönekostnadsmall HEU

Budgetuppföljningsmall

Granskningsmall inför ekonomisk redovisning till EU

Forskningsstöds guide till MSCA-PF

Guide: Så lägger du till Legal och Financial Signatories till EU-projekt

Vänd dig till Enheten för forskningsstöd och samverkan för hjälp med följande blanketter: 

  • Financial identification när Umu är koordinator
  • Financial identification när Umu är part
  • Legal Entity

H2020

Administration av projekt:

FP7

Administration av FP7-projekt:

Strukturfonder

Administration av projekt:

kontakt

Ekonomi och redovisning

Lacey Näsman
ekonom
Enheten för forskningsstöd och samverkan 
Telefon: 090-786 67 30

Samordnare för beställning av revisionsintyg

Information rörande beställning av revision av EU-projekt

Lena Holmberg
2023-05-12