Ansökningsverkstad för statlig forskningsfinansiering

Vill du ha hjälp att utveckla din ansökningsidé eller få feedback på en befintlig ansökan till VR, Formas eller någon annan statlig forskningsfinansiär? I så fall är du varmt välkommen till ansökningsverkstaden som vi på Forskningsstöd och samverkan ordnar.

Ta gärna chansen att få hjälp att utveckla din ansökningsidé eller befintliga ansökan via online-möten med oss på Forskningsstöd.

Foto: Mostphotos

Ansökningsverkstaden är öppen under torsdagseftermiddagar från 11 januari till 30 maj 2024 (med undantag för 28 mars, 4 april och 9 maj). Då erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan dig som är anställd vid Umeå universitet möjlighet att utveckla din ansökningsidé eller befintliga ansökan till statliga forskningsfinansiärer såsom t.ex. Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Under ansökningsverkstaden möts vi digitalt via Teams eller Zoom

Finns det några krav för att få delta i ansökningsverkstaden? 

Ja, kraven för att delta är att: 

  • du måste vara anställd vid Umeå universitet.
  • Umeå universitet måste vara planerad medelsförvaltare för forskningsprojektet. 

Vad händer under ansökningsverkstaden?

Under ansökningsverkstaden kommer du enskilt att träffa en forskningssamordnare från Forskningsstöd (Research Support Office), som under cirka 30 minuter antingen ger dig råd gällande din ansökningsidé eller feedback på en redan befintlig ansökan.

Måste jag ha en färdig ansökan? 

Nej, du kan komma till oss med allt från ett första utkast till en nästan färdig projektbeskrivning eller en tidigare inskickad ansökan som fått avslag. Det viktiga är att du skickar in något slags skriftligt underlag. Vilket slags underlag anger du i anmälningsformuläret. 

Om du ännu inte har hunnit skriva ned din ansökningsidé så kommer vi att erbjuda dig en mall för ett så kallat one-page-proposal så snart din bokning är spikad. Genom att svara på frågorna i mallen skapas en sammanfattning av din idé som vi kan använda för att ge råd om exempelvis lämpliga finansiärer och utlysningar.

Hur gör jag för att anmäla mig?

Fyll i vårt anmälningsformulär och ange vilken torsdag eftermiddag du vill träffa oss. För att så många som möjligt ska få chansen att delta så är det ett bokningstillfälle per forskare som gäller.

OBS! När du väljer datum, så tänk på att du kommer att behöva skicka in underlag till oss en vecka i förväg för att säkerställa att vi har tid att förbereda feedback.

Vad händer efter att jag har fyllt i formuläret?

Vi kommer att mejla dig förslag på tid, instruktioner rörande hur du skickar in ansökningsunderlag, samt en digital möteslänk.

Kan jag vara säker på att få en tid?

Vi kommer att göra vad vi kan för att alla som anmäler sig ska få en tid. Men om det visar sig att det finns en större efterfrågan än tillgängliga tider så kommer de forskare som inte har medverkat vid en ansökningsverkstad tidigare år att prioriteras.

Vem kan jag höra av mig till om jag har frågor eller saknar möjlighet att komma på en torsdag?

I så fall är du välkommen att mejla oss på Forskningsstöd (Research Support Office) via vår funktionsbrevlåda:
rso@umu.se

Vi ses!

Lena Holmberg
2023-12-15