Hjälpande verktyg

Det finns flera nyttiga system som kan hjälpa dig i ditt arbete. Till exempel när det gäller att få bättre överblick över ditt forskningsfält, hitta aktuella utlysningar och potentiella finansiärer.

Funding & Tenders-portalen – hitta, ansök om och hantera EU-medel

Funding & Tenders-portalen är EU:s officiella webbsida. Här publiceras så gott som all information om EU-utlysningar och det är också här som du ansöker om medel, samt rapporterar in och redovisar beviljade projekt.

För att ansöka om anslag via Funding & Tenders-portalen behöver du:

 • En PIC-kod (Participant Identification Code)
  Det här är en unik identifieringskod för Umeå universitet, som gör att grundläggande information om universitetet fylls i per automatik. 
  Vår PIC-kod är: 999881821.
 • Ett EU-login-konto, ditt individuella användarkonto.
  Har du inget ännu? Skapa konto

När du förbereder din ansökan kan du också behöva ange:

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) 
  LEAR fungerar som den administrativa kontakten med EU-kommissionen. Utsedd LEAR för Umeå universitet är Agneta H. Plamboeck, EU-expert vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.
 • Förkortningen Umu
  Umeå universitets officiella förkortning (short name) är Umu.

Gå till Funding & Tenders-portalen 

Orcid – ditt unika internationella forskar-id

Orcid, Open Researcher and Contributor ID, är ett internationellt register som kopplar publikationer, projekt och annan forskningsinformation till rätt forskare. 

Ditt Orcid består av 16 siffror, XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, och följer dig genom hela karriären – oavsett om du byter namn eller arbetsplats. Det fungerar ungefär som ett internationellt personnummer.

Som enskild forskare kan du till exempel ha nytta av ett Orcid i kontakter med finansiärer och tidskrifter. Inte minst som detta register-id bland annat används i publikationsdatabasen Diva. 

Vill du koppla ihop ditt Umu-id med Orcid? 

Om du kopplar ihop ditt Orcid med ditt Umu-id, så kommer en länk till Orcid att visas på din personliga sida på umu.se. 

Du som inte har ett Orcid kan skapa ett via Orcid.org.

Koppla sedan ditt Orcid till ditt Umu-id via Mina inställningar på umu.se.


Har du frågor som rör hanteringen av Orcid vid Umeå universitet? 

Kontakta Servicedesk

Prisma – hantera ansökningar till Formas, Forte och Vetenskapsrådet m.fl.

Prisma är ett ansökningshanteringssystem för Formas, Forte, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Skolforskningsinstitutet, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet. Här kan du som är forskare både söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag. Det är också via Prisma som du som ekonomiadministratör administrerar beviljade bidrag.

Har du inget personkonto i Prisma ännu? Under rubriken "Guide: Kom igång med Prisma" längre ner på sidan kan du läsa mer om hur du gör.

Support:

 • Prisma användarstöd ansvarar för all teknisk support. På Prismas webbplats finns också beskrivningar för hur du exempelvis fyller i en ansökan eller utför dina granskningsuppgifter (om du är medlem i en beredningsgrupp).
  Gå till Prisma
 • Kontaktpersonen för Prisma vid Umeå universitet är Agneta Plamboeck, organisationskontoansvarig:
  agneta.plamboeck@umu.se

Research Professional – hitta och bevaka utlysningar

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till online-databasen Research  Professional. Den uppdateras löpande och innehåller utlysningar från tusentals finansiärer världen över.

Öppen tillgång på campus
När du sitter på campus behöver du ingen inloggning för att söka i databasen. Men, som registrerad användare  kan  du  utnyttja verktyget mer effektivt. Då går det bland annat att spara dina  sökningar och bli informerad via mejl när det dyker upp nya utlysningar inom ditt forskningsområde eller från specifika finansiärer.

Arbetar du utanför campus måste du logga in för att kunna söka i databasen. Du  skapar ett personligt konto  antingen med ditt  Umu-id eller med hjälp av användarnamn och lösenord.

Så här kommer du igång

Vill du veta mer? 
Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder  korta  genomgångar  av Research  Professional  för intresserade institutioner eller forskargrupper. Kontakta enheten på rso@umu.se om du är intresserad.

Utöver detta finns onlinekurser  och information på startsidan i  databasen. Dessutom anordnar Research Professional  själva gratis webbinarier som kan skräddarsys.

Gå till Research Professional

SciVal – hitta publikationer, citeringar och samarbeten

Umeå universitet erbjuder alla anställda tillgång till Elseviers bibliometriska analysverktyg SciVal. Verktyget bygger på databasen Scopus som innehåller publicerade forskningsdata från fler än 20 000 forskningsinstitutioner i över 230 länder världen över.

Med SciVal kan du exempelvis jämföra hur du ligger till i din forskning, hitta potentiella samarbetspartners och identifiera forskningstrender. Det är också möjligt att skapa rapporter som visualiserar dina analyser.

Vill du veta mer?
Kontakta Universitetsbiblioteket (UB). De kan gå igenom grunderna för hur du kommer igång med SciVal.

Gå till SciVal

Ladda ner SciVals Research Metrics Guidebook

Guide: Kom igång med Prisma

Om du inte har ett personkonto i Prisma bör du skapa ett i god tid innan din ansökan ska in. Särskilt som vissa utlysningar kräver att du lägger in såväl ditt CV som dina publikationer i systemet, vilket kan ta ett tag. 

Den goda nyheten är att när du väl har fyllt i personuppgifter, CV och publikationer en gång så ligger uppgifterna kvar i systemet inför framtida ansökningar. 

Observera att samtliga medsökande måste skapa egna Prisma-konton.

Skapa personkonto i Prisma

Gå till Prismas sida för att Skapa personkonto och välj "Skapa personkonto med SWAMID". Du kommer då att skapa ett konto som är kopplat till ditt Umu-id på Umeå universitet. 

OBS! Använd din officiella Umu-mejladress, xx@umu.se.

Aktivera ditt konto

Du aktiverar ditt konto genom att följa instruktionerna du får i aktiveringsmejlet från Prisma.

Meddela organisationskontoansvarig

När ditt konto är aktiverat ska du meddela detta till Agneta Plamboeck, organisationskontoansvarig vid Umeå universitet. Då får du en inbjudan till Umu-delen av Prisma som du måste bekräfta för att allt ska fungera.

Kontakt

Har du frågor eller behöver du tips för att komma vidare? Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan:

rso@umu.se

 

Foto:

Lena Holmberg
2023-12-01