Länkar till amerikanska finansiärer

Det finns goda möjligheter för dig som forskare vid Umeå universitet att söka medel och delta i projekt som finansieras från USA. Till exempel via National Institutes of Health eller National Science Foundation.

De statliga amerikanska finansiärernas regelverk kräver, liksom amerikanska samarbetspartners, att alla ansökningar och all projektrapportering hanteras centralt. Det här gäller oavsett om du är huvudansvarig forskare eller medsökande. 

Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan i god tid om du exempelvis är intresserad av: 

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health består av 27 institut och center. Vart och ett av dessa bedriver forskning och finansierar extern forskning inom ett specifikt medicinskt forskningsfält.
Läs mer om NIH

US Department of Energy (DOE)

US Department of Energy stöder olika typer av energiforskning.
Läs mer om DOE

Department of Defense (DOD)

Department of Defense finansierar olika forskningsinriktningar, från medicinsk forskning till forskning kring vapensystem. DOD består av fyra avdelningar som har forskningsmedel via:

National Science Foundation (NSF)

National Science Foundation stödjer forskning inom naturvetenskap och teknik.
Läs mer om NSF

Kontakt

Har du frågor eller behöver du tips för att komma vidare? Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan:

rso@umu.se

 

Foto:

Lena Holmberg
2023-08-18