UKÄs utvärdering av forskarutbildning

Mellan åren 2017 och 2022 granskar UKÄ kvaliteten på cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i landet.

Vid Umeå universitet utvärderades följande ämnen 2017:

Under 2018 utvärderades:

Under 2020/2021 utvärderas:

  • Kemi

Umeå universitets interna process för arbetet med UKÄs utbildningsutvärderingar beskrivs i Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ).

Ester Roos-Engstrand
2021-02-01