Examensbeskrivningar

Här finns de senast fastställda lokala examensbeskrivningarna för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet.

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i högskoleförordningen. Vid Umeå universitet anges de kraven i lokala examensbeskrivningar. För licentiat- och doktorsexamen kan det finnas ytterligare krav för examen i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Licentiatexamen

Ekonomie licentiatexamen
Filosofie licentiatexamen
Juris licentiatexamen
Medicine licentiatexamen
Odontologie licentiatexamen
Teknologie licentiatexamen
Teologie licentiatexamen

Doktorsexamen

Ekonomie doktorsexamen
Filosofie doktorsexamen
Juris doktorsexamen
Medicine doktorsexamen
Odontologie doktorsexamen
Teknologie doktorsexamen
Teologie doktorsexamen

 

Maria Rudberg
2024-02-27