Examensbeskrivningar

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i Högskoleförordningen. Vid Umeå universitet anges de kraven i lokala examensbeskrivningar.

Maria Rudberg
2022-10-03