Högskolepedagogiska utvecklingsprojekt

På denna sida kan du läsa mer om högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som UPL driver vid Umeå universitet. Medel för projekten kommer från rektor eller från externa samarbetspartners. Du kan också läsa om ett projekt för att stärka studenters språkförmåga samt stöd i studenters akademiska skrivande, Skrivum.

Just nu driver UPL flera högskolepedagogiska projekt. Ett projekt heter Hybridverkstad för flexibelt lärande och handlar om att utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning och dess påverkan på studentens lärande. I samarbete med det projektet driver UPL också ett projekt som heter Learning Lab Hybrid Umeå. Det projektet innebär att en lärosal blir ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Ett projekt heter Utvecklade examinationsformer och syftar bland annat till att höja kunskapsnivån gällande val av examinationsformer samt relation mellan förväntade studieresultat (FSR) och rättssäker examination.

Hybridverkstad för flexibelt lärande

Läs mer om projektet Hybridverkstad för flexibelt lärande

Learning Lab Hybrid Umeå

Läs mer om Learning Lab Hybrid Umeå

Utvecklade examinationsformer

Läs mer om projektet Utvecklade examinationsformer

Skrivum

SKRIVUM är en sammanslagning av två projekt vid Umeå universitet. Dels en satsning av Umeå universitet för att stärka studenters språkförmåga samt stöd i studenters akademiska skrivande.

Ellen Säll
2023-10-03