Internationalisering

Internationalisering är viktigt för att öka och stärka kvaliteten inom universitetets utbildning, forskning och förvaltning.

Enligt 5 § i högskolelagen (1992:1434) ska den samlade internationella verksamheten vid varje högskola stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning. Universitet och högskolor ska via sin internationella verksamhet bidra nationellt och globalt till att främja en hållbar utveckling, som enligt högskolelagen innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

På dessa internationaliseringssidor finns Internationella samarbeten – en samlingssida om de övergripande samarbeten som finns idag på universitetet och Stöd till internationalisering – ett appendix till Umeå universitets policy för internationalisering med fördjupad information kopplad till utvecklingsområden inom internationalisering. 

Internationella samarbeten

Stöd till internationalisering 

 

Fördjupningar

Utbildningsdepartementet fick i uppdrag av regeringen att bland annat föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor:

En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

 

i Ledningsbloggen

"Vad är grejen med Europauniversitet?"

European Universities Initiative (EUI) är EU:s flaggskepp för att säkra kvalitet och utveckling inom högre utbildning i Europa. För att Umeå universitet ska kunna påverka och bidra till utveckling av Europas utbildningslandskap är det viktigt att vi tar en aktiv roll och ingår i en allians.

Petra Käck
2022-06-03