Lathundar för lärare och examinatorer

Här finns lathundar för dig som är lärare/resultatrapportör och dig som är examinator/attestant.

Inloggning och utbildning

Maria Bek
2024-02-26