Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram med målet att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö.

Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer i sin roll.

Utvecklingsprogram för doktorander

Doktorander deltar i programmet med stöd av handledare

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet. Det är dock viktigt att du har förankrat ditt deltagande med din handledare då en del av genomförandet består av gemensamma diskussionsuppgifter. 

Varför ska jag gå utvecklingsprogram för doktorander?

Utvecklingsprogrammet:

  • stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
  • stöttar utvecklingen av en värdefull relation mellan doktorand och handledare
  • ger doktoranden och handledaren verktyg att tillsammans hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
  • stärker doktoranden i att hantera forskarrollen vilket ger förbättrade förutsättningar för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Så är programmet upplagt

Programmet är uppdelat i två steg beroende på hur långt du har kommit i forskarutbildningen.

Steg 1 - Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander innan mittseminarium.

Steg 2 - Från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander efter mittseminarium.

Alla träffar hålls på engelska.

Utvecklingsprogrammet för doktorander leds av personer med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation.

Så ansöker du till programmet

Du ansöker till programmet (steg 1 eller steg 2) genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret via länken nedan eller via menyn till vänster. Kom ihåg att förankra ditt deltagande i programmet med din handledare.

Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad via e-post med besked om du har kommit med i programmet eller om du måste ansöka vid ett senare tillfälle.

Ansökan utvecklingsprogram för doktorander

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2024

Steg 2: 23 februari, 2024
Anmälan till steg 2 är
fortfarande öppen, fåtal platser kvar.

 

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2024

Steg 2: 23 februari, 2024
Anmälan till steg 2 är
fortfarande öppen, fåtal platser kvar.

Therese Holmgren
2023-09-15