Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram med målet att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö.

Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander och handledare för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer i sina roller.

Doktorander och deras handledare deltar i programmet

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet om du får stöd av en av dina handledare som deltar i programmet tillsammans med dig.

Varför ska jag gå utvecklingsprogram för doktorander?

Utvecklingsprogrammet

  • stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
  • stödjer handledaren i sin roll gentemot doktoranden
  • tydliggör handledarens ansvar för doktorandens arbetsmiljö
  • ger doktoranden och handledaren verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
  • stärker doktoranden i att hantera forskarrollen vilket ger förbättrade förutsättningar för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Så är programmet upplagt

Programmet är uppdelat i två steg beroende på hur långt du har kommit i forskarutbildningen.

Steg 1 - Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander innan mittseminarium.

Steg 2 - Från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander efter mittseminarium.

Alla träffar hålls på engelska.

Så ansöker du till programmet

Du ansöker till programmet (steg 1 eller steg 2) genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret via länken nedan eller via menyn till vänster. Kom ihåg att den handledare som går programmet tillsammans med dig behöver vara införstådd i detta åtagande innan du ansöker.

Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad via e-post med besked om du har kommit med i programmet eller om du måste ansöka vid ett senare tillfälle.

Ansökan utvecklingsprogram för doktorander

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2023

 

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2023

Elizabet Westerlund
2022-12-09