Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram med målet att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö.

Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander och handledare för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer i sina roller.

Vem kan gå programmet?

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet om du får stöd av en av dina handledare som deltar i programmet tillsammans med dig.

Varför ska jag gå utvecklingsprogram för doktorander?

Utvecklingsprogrammet

  • stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
  • stödjer handledaren i sin roll gentemot doktoranden
  • tydliggör handledarens ansvar för doktorandens arbetsmiljö
  • ger doktoranden och handledaren verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
  • stärker doktoranden i att hantera forskarrollen vilket ger förbättrade förutsättningar för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Programmets uppbyggnad

Programmet är uppdelat i två steg beroende på hur långt du har kommit i forskarutbildningen.

Första steget vänder sig till doktorander innan mittseminarium och andra steget till doktorander efter mittseminarium.

Alla träffar hålls på engelska.

Steg 1: Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö

Steg 2: Från doktorand till disputerad

Elizabet Westerlund
2022-03-17