Efter projektet

När du avslutar ett forskningsprojekt behöver du publicera och kommunicera dina resultat, samt arkivera ditt forskningsmaterial.

Publicera forskning

Forskningspublikationer och avhandlingar som har anknytning till universitetet läggs in i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), som är Umeå universitets publiceringsdatabas. Forskare vid Umeå universitet rekommenderas också att i största möjliga mån göra resultaten fritt tillgängliga digitalt (open access).

Läs mer om vetenskaplig publicering

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten.

Boka rådgivning och utbildning

Kommunicera forskning

Att göra universitetets forskning synlig är en viktig del i att visa vad universitetet är och vad vi gör. Det är ett viktigt bidrag till samhällsdebatten och ger insyn i hur skattemedel används. Framgångsrika forskningsresultat som syns är också starka argument för att Umeå universitet ska kunna rekrytera studenter och medarbetare. Det kan också påverka företag och andra aktörer i samhället att välja universitetet som samarbetspartner.

Läs mer om att kommunicera forskning

Arkivera forskningsmaterial

De flesta typer av forskningsmaterial ska arkiveras. I universitetets dokumenthanteringsplan för att bedriva forskning kan du se vilken typ av material som ska bevaras och hur. Varje institution ansvarar för att arkivera sina forskningshandlingar, och därför ska du ta kontakt med institutionens arkivsamordnare och diarieansvarige för frågor som rör arkivering och diarieföring.

Dokumenthanteringsplan – bedriva forskning

Läs mer om arkivering av forskningsmaterial

Open Research Europe

Nya plattformen Open Research Europe utlovar enkel, snabb och avgiftsfri publicering av vetenskapliga artiklar med öppen tillgång. 

Olika artikeltyper från alla vetenskapsområden välkomnas. Kraven är att forskningsbidrag som skickas in ska vara i original och inte lämnas in för publicering någon annanstans. Dessutom måste de vara finansierade av ett Horisont 2020- eller Horisont Europa-projekt, där minst en av författarna är involverad. 

Gå till Open Research Europe

Lena Holmberg
2022-04-01