Individuell studieplan i Ladok

Under vårterminen 2024 kan de institutioner som vill börja använda systemstödet för individuell studieplan (ISP) i Ladok. Från och med 1 september 2024 är ISP i Ladok obligatoriskt att använda för nyantagna doktorander.

Redan befintliga doktorander kan fortsätta använda andra system för ISP (till exempel Word eller Teams) fram till 2032-08-31, men kan välja att gå över till Ladok tidigare om institutionen önskar det. 

Vill din institution börja använda ISP i Ladok?

Första steget är att kontakta Ladokgruppen och meddela vilka personer som ska arbetar med ISP i Ladok (det vill säga, huvudhandledare, handledare och beslutsfattare). Doktorander behöver ingen behörighet i Ladok för ISP eftersom de jobbar med sin ISP i Ladok för studenter. 

Ladokgruppen erbjuder en introduktion av ISP på svenska eller engelska. Inspelade introduktioner och lathundar finns också att tillgå, se kolumnen till höger. 

Formulär för feedback

Har du feedback eller önskemål gällande systemstödet för ISP i Ladok? Fyll då i detta formulär så tar vi din feedback vidare till Ladokkonsortiet som utvecklas Ladok. 

Rena supportfrågor hänvisas till ladok@adm.umu.se

Maria Bek
2024-03-15