MIRAI 2.0 Forsknings- och innovationsvecka i universitetssamarbete med Japan

24 maj 2021

Umeå universitet deltar tillsammans med tio svenska och åtta japanska lärosäten i samarbetsprojektet MIRAI 2.0. Mirai betyder framtid och projektet arbetar för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Är du doktorand, forskare eller i övrigt intresserad är du varmt välkommen att delta under MIRAI 2.0 Research and Innovation Week den 7-11 juni. Deltagandet är kostnadsfritt, och de som deltar har möjlighet att söka frömedel för samarbetsprojekt. 

MIRAI 2.0 Research and Innovation Week syftar till att öka kunskapen om, och samarbetet i MIRAIs fokusområden: åldrande, hållbarhet, artificiell intelligens, materialvetenskap, innovation och entreprenörskap.

– Vi är 19 universitet som genom vårt samarbete bidrar till utbyte av kunskap och expertis inom dessa spännande områden. Från Umeå universitet är vi med och leder arbetet inom åldrande via professor Carl-Johan Boraxbekk, Institutionen för strålningsvetenskaper, och inom hållbarhet via professor Carina Keskitalo, Institutionen för geografi, berättar Jenny Ahlinder Hagberg, projektledare för MIRAI vid Umeå universitet.

Umeå universitet har sedan 2017 arbetat i projektet MIRAI. För Carl-Johan Boraxbekk har samarbetet varit betydelsefullt:

Carl-Johan Boraxbekk, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, är en av Umeå universitets forskare som är med och planerar MIRAI 2.0 Research and Innovation Week.

Foto: Mattias Pettersson

– MIRAI har vidgat mitt perspektiv på åldrandeforskning och gjort det möjligt för mig att hitta samarbetspartner som jag annars inte skulle ha haft kontakt med. Med fokus på yngre forskare, och att få hjälpa dem i sin karriär, dyker det ibland upp helt nya forskningsfrågor som man själv inte tänkt på, vilket är fantastiskt, säger han.

Japan och Sverige är två länder som står inför liknande utmaningar med en växande åldrande befolkning, men också två mycket olika länder.

– Jag tror att skillnaderna mellan våra länder kan bidra till nya lösningar. Det får oss att tänka på vårt forskningsområde på ett annat sätt än vi är vana vid. Unikt med projektet är också att man inte bara kommer in på slutet och tar del av forskningsresultat utan att man är med under forskningens gång. Vi har till exempel besökt andra laboratorier vid japanska lärosäten för att se hur de har organiserat sitt forskningsarbete, berättar Carl-Johan Boraxbekk.

Carina Keskitalo, professor vid Institutionen för geografi, är med och leder arbetet inom hållbarhet under MIRAI 2.0 Research and Innovation week.

Foto: Ulrika Bergfors

Carina Keskitalo som är med och leder arbetet inom hållbarhetsspåret berättar om kopplingen till UTRI, Umeå Transformation Research Initiative, ett gräsrotsinitiativ vid Umeå universitet som involverar ett stort antal lärare och forskare för att stödja tvärvetenskapligt forskningssamarbete i omvandlingen mot hållbar utveckling.

– Tranformationsforskning handlar om hållbarhet: hur kan vi förändra samhället, energiförbrukning, våra vanor och hur vi kan förändra regelverket för att stödja hållbarhetsarbetet. Flera unga forskare från UTRI Young Researcher Network kommer att delta under forsknings- och innovationsveckan.

I ledningen för MIRAI finns rektor Hans Adolfsson, prorektor Katrine Riklund, och prodekan Greg Neely. Katrine Riklund och Greg Neely ingår även i Umeå universitets referensgrupp som i övrigt består av Ingrid Svensson (International Office), Carl-Johan Boraxbekk (åldrande), Carina Keskitalo (hållbarhet), Ove Andersson (materialvetenskap), Markus Nattijärvi (AI) och Janina Priebe (Humfak).

– Det kommer inom ramen för programmet i samband med veckan, och i efterföljande workshops till hösten, att lysas ut frömedel för uppstart av gemensamma forskningsprojekt med deltagare från Sverige och Japan där ett krav är att man varit med vid någon av aktiviteterna inom projektet, så vill verkligen uppmuntra personer att delta redan nu i juni för att de ska få chansen att knyta kontakter och även för att söka frömedel, säger Jenny Ahlinder Hagberg.

För att delta i MIRAI 2.0 Research and Innovation Week den 7-11 juni är anmälan öppen fram till den 6 juni. Deltagande är kostnadsfritt. Temat för veckan är internationellt samarbete i en digital era och främjandet av innovativa sinnen för framtiden. Värd för konferensen är Göteborgs universitet.

Se hela programmet för MIRAI 2.0 Research and Innovation Week 

Läs mer om MIRAI och Umeå universitet


Lyssna på Umeå universitets forskare under veckan:

Tisdag 8 juni - Åldrande

Nina Karalija, Umeå University
Dopamine loss in the aging brain: insights from the Cognition, Brain, and Aging (COBRA) study

Mattias Hedlund, Umeå University
High Intensity Training in aging: a HIT?

Onsdag 9 juni – Hållbarhet

Climate, security and sustainable transformation
Session Chair: Carina Keskitalo, Umeå University

Irina Mancheva, PhD, Department of Political Science, Umeå University
The Implementation of EU water-related policies through collaborative approaches: a comparison between Finland and Sweden [ST]

Fredag 11 juni – Åldrande
Session Chair: Carl-Johan Boraxbekk, Umeå University

Petra Sandberg, Umeå University
Ancient mnemonic in new format: promoting cognitive health in old age by app-based learning

Fler medverkande från Umeå universitet kan tillkomma.

Redaktör: Petra Käck

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.