Utlysning medel för infrastruktur inom utbildning

14 november 2023

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för infrastruktur inom utbildning 2024. Utlysningen avser medel för investeringar och/eller upprustning av utrustning eller lokaler för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå, som stärker förutsättningarna för hög kvalitet inom dessa. Ansök senast 28 februari.

För 2024 utlyses totalt 5 000 000 kronor för infrastruktur inom utbildning. Från år 2024 kommer medel att omföras till verksamheten enligt plan för avskrivningskostnad. Ansökan kan utgå från ett program eller en institution. Utrustningen ska vara beställd senast 31 augusti 2024.

Ansökan ska inkludera

  • Vilket program eller kurs som ansökan avser, sökandes namn och e-postadress
  • Beskrivning av användande av äskade medel
  • Tidsplan
  • Ifylld budgetmall för infrastrukturäskande för år 2024. I mallen ska det framgå inköpspris, avskrivningstid samt påbörjad månad för avskrivning. Notera att inget OH-påslag sker på avskrivningskostnader. Äskande för driftskostnader kan göras, det ska då framgå tydligt vilken kostnad som avses och hur eventuell OH-kostnad ska hanteras. Använd budgetmall för infrastruktur!
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande

Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se, märk e-post i ärenderaden med "Infrastrukturmedel grundutbildning". Sista ansökningsdag 28 februari 2024.

Beslut fattas av UN.

Verksamhetens plan för avskrivningskostnad ska vara fakulteten tillhanda senast 2024-12-01.

Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast 2024-12-31.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av prodekan Kristina Lejon kristina.lejon@umu.se eller utbildningsledare Anna Fahlgren anna.fahlgren@umu.se

Redaktör: Lena Åminne