Pedagogiskt meriterade lärare vid fakulteten 2023

16 juni 2023

Vid vårens ansökningsomgång för pedagogisk meritering har sju lärare vid Medicinska fakulteten utnämnts till meriterade lärare.

Till meriterad lärare har utnämnts:

Ahmed Osama Ahmed Hassan, vikarierande universitetslektor, klinisk mikrobiologi
Mer om Ahmed Osama Ahmed Hassan

Lars Berglund, universitetslektor, samhällsmedicin och rehabilitering
Mer om Lars Berglund

Anna Lena Chabes, universitetsadjunkt, medicinsk kemi och biofysik
Mer om Anna Lena Chabes

Åsa Gylfe, biträdande universitetslektor, klinisk mikrobiologi
Mer om Åsa Gylfe

Andreas Hult, universitetslektor, folkhälsa och klinisk medicin, samhällsmedicin och rehabilitering
Mer om Andreas Hult

Johan Niklasson, universitetslektor, samhällsmedicin och rehabilitering Mer om Johan Niklasson

Eva Tengman, universitetslektor, samhällsmedicin och rehabilitering
Mer om Eva Tengman

De utnämnda lärarna kommer firas vid Lärarhögtiden den 10 november i samband med 30 års-jubileet av Universitetspedagogiska konferensen.

Nätverk för pedagogiskt meriterade lärare

Att bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare innebär förutom titel och lönepåslag, att läraren ingår i universitetets nätverk för pedagogiskt meriterade lärare.

Nätverket håller regelbundna seminarier och är också rekryteringsbas för olika pedagogiska uppdrag.

Ny ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång i den pedagogiska meriteringsmodellen öppnar i mitten av augusti. För den som planerar att ansöka erbjuder UPL verkstäder som stöd.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.