Praxia

Praxia är ett digitalt system för studenter, universitetet och verksamheter som används vid planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk praktik.

Som student får du via Praxia veta i vilken verksamhet och när du ska göra din VFU/kliniska praktik. Där kan du också ta del av information om verksamheten, kontaktpersoner etc. I Praxia rapporterar du frånvaro, utvärderar din VFU/kliniska praktik, ansöker om förtur mm.

Du som tar emot studenter får via Praxia veta vilka studenter som planeras att komma till er för VFU/klinisk praktik. Du ser även kontaktinformation både till student och utbildningsprogram. Det är av yttersta vikt att du håller Praxia uppdaterad med förändringar i din verksamhet.

Dina uppgifter är trygga i Praxia

Den nya EU-lagstadgade dataförordningen (GDPR) ersatte svenska Personuppgiftslagen (PUL) 25 maj 2018.

Ta del av hur Umeå universitet förhåller sig till den nya lagstiftningen för att du ska känna dig trygg i hur din personliga data skyddas, på denna sida.

 

Till Praxia

Länk till Praxia

Manualer

support

För support, kontakta Servicedesk

medfak.praxia.support@umu.se

Kontaktperson

VFU-strateg

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli
786 88 44

Linda Wahlqvist
2021-09-09