Praxia

Praxia är ett digitalt system för studenter, universitetet och verksamheter som används vid planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU.

Som student får du via Praxia veta i vilken verksamhet och när du ska göra din VFU. Där kan du också ta del av information om verksamheten, kontaktpersoner etc. I Praxia rapporterar du den tid du gör på VFU, rapporterar eventuell frånvaro, ansöker om förtur, mm.

Du som tar emot studenter får via Praxia veta vilka studenter som planeras att komma till er för VFU. Du ser även kontaktinformation både till student och utbildningsprogram. Det är av yttersta vikt att du håller Praxia uppdaterad med förändringar i din verksamhet.

Dina uppgifter är trygga i Praxia

Den nya EU-lagstadgade dataförordningen (GDPR) ersatte svenska Personuppgiftslagen (PUL) 25 maj 2018.

Ta del av hur Umeå universitet förhåller sig till den nya lagstiftningen för att du ska känna dig trygg i hur din personliga data skyddas, på denna sida.

 

Till Praxia

Länk till Praxia

Manualer

support

Till dig som arbetar i en verksamhet som tar emot studenter på VFU:

För att ditt ärende ska behandlas måste du ange vilken verksamhet du arbetar vid. Skriv i ämnesraden vad ditt ärende gäller. Beskriv sedan tydligt vad ditt ärende gäller. Skicka gärna med skärmklipp och URL.

Till studenter:
För att ditt ärende ska behandlas måste du ange i ämnesraden vilket program du läser vid, vilken termin och om du läser vid sjuksköterskeprogrammet måste du även ange studieort. Beskriv sedan tydligt vad ditt ärende gäller. Skicka gärna med skärmklipp och URL.

Till VFU-lärare:
För att ditt ärende ska behandlas behöver du ange vilket program du arbetar med i ämnesraden samt studieort om du arbetar med sjuksköterskeprogrammet. Beskriv sedan tydligt vad ditt ärende gäller. Skicka gärna med skärmklipp och URL.

Maila ditt supportärende till:
medfak.praxia.support@umu.se

Kontaktperson

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli

linda.wahlqvist@umu.se

Linda Wahlqvist
2023-12-06