Utdelning 2019

Fakultetsnämnden har beslutat om utdelning av totalt 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt från Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga anknutna stiftelser.

Under 2018 har totalt inkommit 3,8 miljoner kronor (år 2017: 2,6 mkr) varav en gåva uppgick till 2,2 mkr.

På grund av ett relativt sett sämre börsår 2018 har Fakultetsnämnden beslutat att sänka utdelningen ur Insamlingsstiftelsen från 7 till 6 miljoner. Ur övriga anknutna stiftelser fanns totalt 1,5 miljoner kr till utdelning vilket är en minskning från 2,3 mkr.

Då en stor del av inbetalda gåvor avser forskningsområdet Hjärta-kärlforskning samt att betydligt färre sökt medel ur just detta forskningsområde vid 2019 års utlysning, har inte alla medel av ovan 7,5 mkr beslutats delas ut, eftersom man då skulle ge osedvanligt olika summor medel till olika forskningsändamål men med samma rankning (finansieringsnivå). Totalt utdelat under 2019 är 6,5 mkr.

Forskningsprojekt beviljas medel efter vetenskaplig granskning som leder fram till en rankningslista där granskarna också anger en av följande finansieringsnivåer för de forskningsprojekt som beviljas medel (100 %, 70 %, 40 % och 20 %). Denna finansieringsnivå ska relateras till den prislapp som räknas fram årligen som är ett resultat av hur mycket utdelningsbara medel som finns inom respektive forskningsändamål samt hur många som beviljas medel inom respektive forskningsändamål. Totalt för 2019 beviljas 26 nya beslut.

Forskare och forskningsprojekt som erhållit beviljandegrad 100 för år 2019:

  • Constantin Urban Klinisk mikrobiologi, Understanding innate immune mechanisms against and evasion strategies of opportunistic fungal pathogenes to identify new targets for improved antifungal therapy.
  • Richard Palmqvist Medicinsk biovetenskap, The intestinal microflora and inflammation in molecular subtypes of colorectal cancer.

Forskare och projekt som erhållit beviljandegrad 70 för år 2019:

  • Fredrik Almqvist Kemi, Turning the tide of antimicrobial resistance - Re-sensitizing antibiotic resistant Gram positive pathogene such as VRE and MRSA for standard of care antibiotics using GMPcides, a new calss of bactericidal small molecules.
  • Gerhard Gröbner Kemi, Regulation of Mitochondrial Apoptosis by Bcl-2 Proteins: Basic Molecular Mechanisms.
  • Barbara Susanne Sixt, Molekylärbiologi, Decriphering the molecular basis of Chlamydia trachomatis ability to hide from its host cell.
  • Dan Hultmark Molekylärbiologi, The systemic response to inflammation and tumors - Drosophila as a model.

Forskare som erhållit beviljandegrad 40 för år 2019:

  • Nina Karalija, Jonas Barandun, Maréne Landström, Ulf Ahlgren, Daniel Säfström.

Forskare som erhållit beviljandegrad 20 för år 2019:

  • Anna Berghard, Eva Rönmark, Anders Olofsson, Thomas Grundström, Daniel Marcellino, Karin Nylander, David A. Cisneros, Yuri Schwartz, Juan Jiang, Staffan Johansson, Anne Lindberg, Ludmilla Morozova-Roche, Fahad Sultan, Anna Winberg, Per Zetterström

Totalt utdelat per stiftelse/ändamål för år 2019

Insamlingsstiftelsen Medicinsk forskning, 2 822 tkr
Hjärt- och kärlsjukdomar, 1 491 tkr
Neurologisk forskning, 225 tkr
Diabetessjukdomar, 158 tkr
Cancersjukdomar, 111 tkr
Hjärt- och lungsjukdomar, 100 tkr
Infektionssjukdomar, 71 tkr
Reumatologisk forskning, 46 tkr
Astma- och allergi, 28 tkr
ALS, 16 tkr
Thoraxkirurgi, 10 tkr
Öron-näsa-hals, 9 tkr
Ögonforskning, 8 tkr
Summa Insamlingsstiftelsen, 5 095 tkr

Övriga stiftelser
Stiftelsen Kerstin och Arne Sandström, 605 tkr
Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse, 225 tkr
Karin och Harald Silvanders stiftelse, 148 tkr
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, 103 tkr
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond, 86 tkr
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond, 76 tkr
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse, 75 tkr
Stiftelsen Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning, 52 tkr
Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Brännholm, 33 tkr
Stiftelsen Ebba Andersson-Cedergrens minnesfond, 18 tkr
Stiftelsen Leila och Bertil Ehrengrens fond för epilepsiforskning, 8 tkr
Summa övriga stiftelser, 1 428 tkr

Totalt utdelade medel år 2019 = 6 524 tkr

Ola Nilsson
2024-02-13