Utdelning 2020

Under 2019 kom det in totalt 0,4 miljoner kronor (år 2018: 3,8 miljoner) vilket huvudsakligen beror på att det inte kom några gåvor via testamenten under 2019.

På grund av fortsatt allmän nedgång på börsen 2019, samt relativt få inkomna gåvor, har Fakultetsnämnden beslutat att ytterligare sänka utdelningen ur Insamlingsstiftelsen från 6 till 4 miljoner kronor. Ur övriga anknutna stiftelser fanns totalt 1,3 miljoner kronor till utdelning vilket är en minskning från 1,5 miljoner kronor.

Forskningsprojekt beviljas medel efter vetenskaplig granskning som leder fram till en rankinglista där granskarna också anger en av följande finansieringsnivåer för de forskningsprojekt som beviljas medel (100 procent, 70 procent, 40 procent, 20 procent).

Denna finansieringsnivå ska relateras till den prislapp som räknas fram årligen, som är ett resultat av hur mycket utdelningsbara medel som finns inom respektive forskningsändamål samt hur många som beviljas medel inom respektive forskningsändamål. Totalt för 2020 beviljas 31 nya beslut utifrån 63 inkomna ansökningar vid 2020 års utlysning.

Den forskare och forskningsprojekt som erhåller beviljandegrad 100 för 2020 är:

  • Stefan Björklund, Medicinsk kemi och biofysik, Mediator function in eukaryotic transcriptional regulation.

De forskare och forskningsprojekt som erhåller beviljandegrad 70 för 2020 är:

  • Anders Hofer, Medicinsk kemi och biofysik, Targeting human pathogens dependent on the host for nucleotide supply.
  • Anders Öhman, Integrativ medicinsk biologi, Metabolite markers of Parkinson's disease and atypical Parkinsonism.
  • Bengt Johansson, Folkhälsa och klinisk medicin, Skeletal muscle dysfunction in adults in congenital heart disease -causes, mechanisms and implications for rehabilitation.
  • Charlotte Häger, Samhällsmedicin och rehabilitering, Sensorimotor control aft:er injury of the anterior cruciate ligament - a state-of-the-art paradigm exploiting brain imaging techniques and focusing on proprioception and fear of movement.
  • Clas Ahlm, Klinisk mikrobiologi, Studies of pathogenic mechanisms and development of treatment against hantavirus infection.
  • Felipe Cava Valenciano, Molekylärbiologi, The role of microbiota-derived non-canonical D-amino acids in intestinal homeostasis.

De forskare som erhåller beviljandegrad 40 för 2020 är:

  • Anna Nordström, Michael Dimitriou, Elisabeth Sauer-Eriksson, Marlene Sandlund, Francesca Aguilo Payeras, Jonathan Gilthorpe, Katharina Wulff, Rachel Nicoll.

De forskare som erhåller beviljandegrad 20 för 2020 är:

  • Jonas von Hofsten, Lev N. Novikov, Christer Malm, Karina Persson, Sophia Harlid, Anne-Marie Fors, Connolly, Håkan Hedman, Fredrik Elgh, Thomas Borén, Daniel Öhlund, Miguel San Sebastián, Sun Nyunt Wai, Estelle Naumburg, Håkan Littbrand, Ursula Werneke, Jenny Persson.

Totalt utdelat per stiftelse/ändamål för 2020

Insamlingsstiftelsen

Medicinsk forskning, 1 833 tkr
Hjärt- och kärlsjukdomar, 1 619 tkr
Neurologisk forskning, 147 tkr
Diabetessjukdomar, 99 tkr
Cancersjukdomar, 72 tkr
Hjärt- och lungsjukdomar, 71 tkr
Reumatologisk forskning, 64 tkr
Infektionssjukdomar, 44 tkr
Astma- och allergi, 18 tkr
ALS, 11 tkr
Epilepsi, 7 tkr
Thoraxkirurgi, 6 tkr
Öron-näsa-hals, 5 tkr
Ögonforskning, 5 tkr
Summa Insamlingsstiftelsen, 4 000 tkr

Övriga stiftelser

Stiftelsen Kerstin och Arne Sandström, 659 tkr
Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse, 245 tkr
Karin och Harald Silvanders stiftelse, 93 tkr
Stiftelsen Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning, 66 tkr
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, 59 tkr
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond, 57 tkr
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond, 48 tkr
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse, 40 tkr
Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Brännholm, 19 tkr
Stiftelsen Birgit Bruhn-Olofsson och Ernfrid Olofssons stipendiefond, 12 tkr
Summa övriga stiftelser, 1 299 tkr

Totalt utdelat

Totalt utdelade medel år 2020 = 5 299 tkr

Lena Åminne
2024-02-13