Utdelning 2018

Under 2017 (som underlag till utbetalning 2018) har inbetalats lite mindre medel än föregående år huvudsakligen beroende på att antalet testamentsgåvor minskat. Totalt inkom 2,6 mnkr under 2017 att jämföra med 6,3 mnkr år 2016.

Fakultetsnämnden beslutade att sänka utdelningen ur Insamlingsstiftelsen från 8 till 7 mnkr men eftersom utdelningen från övriga anknutna stiftelser ökat från 1,2 mnkr 2017 till 2,3 mnkr 2018 så blir den avsatta totala utdelningen för 2018 0,1 mnkr högre än 2017.

På grund av att vi under många år ej kunnat dela ut medel inom C-vitamin så ingår också utdelningsbart för C-vitaminforskning i dessa 2,3 mnkr med nästa 0,6 mnkr. Lyckligtvis har granskarna i år kunnat identifiera ett forskningsprojekt med koppling till C-vitaminforskning varför vi nu kan dela ut medel ur denna forskningsfond. Fakultetsledningen har också besluta extra utlysning ur denna forskningsfond för att öka möjligheterna att utdela än mera medel ut denna forskningsfond.

Läs mer

Forskningsprojekt beviljas medel efter vetenskaplig granskning som leder fram till en rankinglista där granskarna också anger en av följande finansieringsnivåer för de forskningsprojekt som beviljas medel (100 %, 70 %, 40 % och 20 %). Denna finansieringsnivå ska relateras till den prislapp som räknas fram årligen som är ett resultat av hur mycket utdelningsbara medel som finns inom respektive forskningsändamål samt hur många som beviljas medel inom respektive forskningsändamål. Totalt för 2018 beviljas 45 nya beslut.
De forskare och forskningsprojekt som erhållit beviljandegrad 100 för år 2018 är:

  • Jörgen Johansson Molekylärbiologi, Antibiotic resistance mediated through helicase induced RNA structural rearrangements
  • Maria Fällman Molekylärbiologi, A bacterial gene expression database providing information of stress response based on experimentally validated functional clustering of genes

De forskare och forskningsprojekt som erhållit beviljandegrad 70 för år 2018 är:

  • Marie-Louise Hammarström Klinisk mikrobiologi, Celiakiassocierade bakterier - studier av deras betydelse för sjukdomsprocessen i celiaki med en ny in vitro modell
  • Solbritt Rantapää Dahlqvist Folkhälsa och klinisk medicin, Aetio-pathogenic factors of importance for development of rheumatoid arthritis
  • Sven Carlsson Medicinsk kemi och biofysik, Molecular mechanisms in autopaghy
  • Anna Arnqvist Medicinsk kemi och biofysik, Molecular insights into regulatory mechanisms in Helicobacter pylori
  • Överby Wernstedt Anna K Klinisk mikrobiologi, Host pathogen interaction in vivo, from cellular mechanisms to a global view
  • Behndig Anders Klinisk vetenskap, Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi
  • Van Guelpen Bethany Strålningsvetenskaper, Colorectal cancer etiology; prospective studies of tumor subtypes using a molecular pathological epidemiology approach

De forskare som erhållit beviljandegrad 40 för år 2018 är:

  • Christer Larsson, Ana Virel, Kjell Grankvist, Torbjörn Bäckström, Erik Rosendahl, Katarina Tunón, Anders Johansson, Sofie Degerman, Teresa Frisan, Elias Johansson.

De forskare som erhållit beviljandegrad 20 för år 2018 är:
Miles Trupp, Per Lindqvist, Victoria Shingler, Peter Nordström, Andrea Phuar, Fatima Pedrosa Domellöf, Lotta Ljung, Magnus Evander, Marie Bixo, Mattias Forsell, Per Peterson, Simon Tuck, Ala Muala, Per Stål, Staffan Bohm, Maria Gustafsson, Paulina Wanrooij, Berit Byström, Elin Chorell, Maria Brattsand, Sjoerd Wanrooij, Sofia Edin, Stefan Söderberg, Sven-Arne Sifverdal, Helena Claesson Lingehall, Åsa Rasmuson Lestander.


Totalt utdelat per stiftelse/ändamål för år 2018

Insamlingsstiftelsen

Medicinsk forskning, 4 414 tkr
Hjärt- och kärlsjukdomar, 1 362 tkr
Cancersjukdomar, 501 tkr
Hjärt- och lungsjukdomar, 394 tkr
Neurologisk forskning, 214 tkr
Reumatologisk forskning, 35 tkr
ALS, 28 tkr
Astma- och allergi, 16 tkr
Diabetessjukdomar, 12 tkr
Thoraxkirurgi, 6 tkr
Epilepsiforskning, 5 tkr
Öron-näsa-hals, 5 tkr
Ögonforskning, 5 tkr
Infektionssjukdomar, 3 tkr
Summa Insamlingsstiftelsen, 7 000 tkr


Övriga stiftelser

Stiftelsen Kerstin och Arne Sandström, 530 tkr
Stiftelsen Margareta Dannborgs minnesfond, 316 tkr
Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse, 210 tkr
Karin och Harald Silvanders stiftelse, 176 tkr
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond, 136 tkr*
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond, 95 tkr
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, 95 tkr
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse, 92 tkr
Stiftelsen Pke Wiltons fond för C-vitaminforskning, 43 tkr
Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Brännholm, 41 tkr
Stiftelsen Karl Oskar Hansson, 40 tkr
Stiftelsen Leila och Bertil Ehrengrens fond för epilepsiforskning, 15 tkr
Summa övriga stiftelser, 1 789 tkr

*varav 15 tkr utdelas som pris för internationaliseringsarbete inom utbildning vid Sveriges medicinska fakulteter från PG och Ragnhild Lundgrens fond under de år fakulteten deltar i detta pris.

Totalt utdelade medel år 2018 = 8 789 tkr

Ola Nilsson
2024-02-13