Utdelning 2021

Under 2020 har det totalt kommit in 2,2 miljoner kronor (2019: 0,4 miljoner kronor) vilket är en lägre nivå än tidigare år och beror huvudsakligen på färre gåvor via testamenten både 2019 och 2020.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Eftersom vi inte minskat utdelningen till forskarna lika snabbt som våra intäkter minskat, har vårt sparade kapital minskat under de senaste åren. Fakultetsnämnden har därför beslutat ytterligare minska utdelningen ur Insamlingsstiftelsen från 4 mnkr till 3 mnkr för 2021 och ur övriga anknutna stiftelser fanns totalt 1,6 miljoner kronor till utdelning (år 2019: 1,3 miljoner kronor) men enbart knappt 1,5 miljoner kronor av dessa medel delas ut för att minska skillnaderna mellan de mer förmögna forskningsändamålen med relativt lågt söktryck och de mindre förmögna forskningsändamålen med relativt högt söktryck.

Nyheter 2021

Forskningsprojekt beviljas medel efter vetenskaplig granskning som leder fram till en rankinglista med en av följande finansieringsnivåer för de forskningsprojekt som beviljas medel. From år 2021 är första året nya finansieringsnivåer börjar gälla (för alla nya beslut 2021) där nivåerna numera är 100 %, 60 % och 30 %.

Under 2021 kommer de som tidigare beviljats medel (beslut 2020 och 2019) att fortsatt erhålla finansiering för år 2 och år 3 enligt de gamla finansieringsnivåerna 100 %, 70 %, 40 % och 20 %. Denna finansieringsnivå ska relateras till den prislapp som räknas fram årligen som är ett resultat av hur mycket utdelningsbara medel som finns inom respektive forskningsändamål samt hur många som beviljas medel inom respektive forskningsändamål.

Totalt för 2021 beviljas 23 nya beslut utifrån 50 inkomna ansökningar vid 2021 års utlysning. Nytt för i år är också att alla som sökt medel under 2021 kommer få sitt beslutsmeddelande i Researchweb. Beslutet är fattat av Fakultetsnämnden med delegering till kanslichefen, men själva beslutsinformationen effektueras via Researchweb av handläggare.

Forskare och forskningsprojekt som får beviljandegrad 100
Bernt Eric Uhlin, Molekylärbiologi, Molecular mechanisms behind fitness and virulence of the emerging nosocomial bacterial pathogen Acinetobacter baumannii,
Jörgen Johansson, Molekylärbiologi, Identification of antiviral compounds targeting Coronavirus: Could ribosome-acting antibiotics be an answer?

Forskare och forskningsprojekt som får beviljandegrad 60
Maria Fällman, Molekylärbiologi, New targets for future antimicrobials: Bacterial determinants of critical importance for maintenance in tissue
Anders Sjöstedt, Klinisk mikrobiologi, The type VI secretion system of Francisella tularensis – elucidation of its structure and assembly/disassembly control
Magnus Evander, Klinisk mikrobiologi, Stem Cell-Based Model to characterize Virus Infections during Pregnancy
Per Petersson, Integrativ medicinsk biologi, The corticostriatal system in health and disease
Stefan Söderberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Understanding socioeconomic disparities and mechanisms underlying sudden cardiac death may improve prevention. A population-based study from Northern Sweden. Förståelse av socioekonomiska skillnader och mekanismer bakom plötslig hjärtdöd kan förbättra prevention. En befolkningsbaserad studie från norra Sverige

Forskare som får beviljandegrad 30
Matthew Francis, Per Lindqvist, Ingvar Bergdahl, Olov Rolandsson, Eva Samuelsson, Anders Blomberg, Elias Johansson, Marie Bixo, Staffan Bohm, Lena Svensson, Karin Strigård, Jan Oscarsson, Anders Själander, Ludvig Backman, Urban Hellman, Anders Johansson

Totalt utdelat per stiftelse/ändamål för 2021

Insamlingsstiftelsen

Medicinsk forskning, 1 280 tkr
Hjärt- och kärlsjukdomar, 1 111 tkr
Neurologisk forskning, 307 tkr
Diabetessjukdomar, 66 tkr
Cancersjukdomar, 49 tkr
Hjärt- och lungsjukdomar, 64 tkr
Reumatologisk forskning, 43 tkr
Infektionssjukdomar, 30 tkr
Astma- och allergi, 12 tkr
ALS, 23 tkr
Epilepsi, 5 tkr
Thoraxkirurgi, 4 tkr
Öron-näsa-hals, 4 tkr
Ögonforskning, 4 tkr
Summa Insamlingsstiftelsen, 2 999 tkr

Övriga stiftelser

Stiftelsen Arne och Kerstin Sandström, 543 tkr
Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse, 379 tkr
Karin och Harald Silvanders stiftelse, 65 tkr
Stiftelsen Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning, 26 tkr
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, 128 tkr
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond, 48 tkr
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond, 40 tkr
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse, 38 tkr
Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Brännholm, 23 tkr
Margareta Dannborgs minnesfond för medicinsk forskning, 178 tkr
Leila och Bertil Ehrengrens fond för experimentell epilepsiforskning, 2 tkr

Summa övriga stiftelser, 1 469 tusen kronor
Totalt utdelade medel år 2021 = 4 468 tusen kronor

 

Lena Åminne
2024-02-13