Budget och ekonomi

Lärarhögskolan vid Umeå universitet erhåller huvuddelen av sin finansiering via anslagsmedel enligt beslut av universitetsstyrelsen. Till detta kommer även viss finansiering från externa finansiärer för till exempel uppdragsutbildning.

KONTAKTINFORMATION

Controller
Anna Behndig
anna.behndig@umu.se
090-786 55 97

Fakultetssamordnare
Eva Alenius
eva.alenius@umu.se
090-786 92 25

Marie Oskarsson
2022-06-22