Ny regel för salstentamen beslutad – börjar gälla 28 augusti

3 mars 2023

Rektor har beslutat att fastställa Regel för salstentamen, att gälla från och med 2023-08-28 och tills vidare. Befintliga regler och handläggningsordning har reviderats och gäller från 3 mars till och med 27 augusti.

Rektor har beslutat att fastställa en ny regel för salstentamen. För att övergången ska bli smidig ska den nya regeln börja gälla först vid höstterminens start.

Bakgrunden till de nya reglerna är att Umeå universitet infört ett nytt system för tentamensadministration samt ett system för digital salstentamen. De huvudsakliga förändringarna i reglerna är:

  • Endast anmälda studenter får skriva tentamen.
  • Särskild information om tentamen (instruktionsblad, anmälningslista med mera) ska vara Tentamensservice tillhanda två arbetsdagar före tentamen. Befintligt regelverk anger en dag innan.
  • Tillägg som gäller digital salstentamen har gjorts.
  • Regel och handläggningsordning är hopslagna till ett dokument.

Befintligt regelverk är reviderat - gäller från 3 mars

Då den nya regeln börjar gälla först 28 augusti har en revidering gjorts i befintliga dokument. Tillägget "Tentand som inte anmält sig till tentamen kan inte delta vid digital salstentamen på kvällar och helger" har gjorts (under 2.1 i regelverket och under 2.3 i handläggningsordningen). Den reviderade regeln och handläggningsordningen för salstentamen gäller från 3 mars till och med 27 augusti.

Relaterad information 

Regel för salstentamen (börjar gälla 28 augusti 2023)
Regler och riktlinjer för salstentamen (gäller 3 mars 2023 till och med 27 augusti 2023)
Handläggningsordning för salstentamen (gäller 3 mars 2023 till och med 27 augusti 2023)

Mer information om salstentamen hittar du på Aurora /tentamensskrivningar

Kontaktuppgifter

Teresia Andersson, områdeschef för Tentamensservice
teresia.andersson@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.