Pension

Det är viktigt att planera din pension i god tid. Du kan börja planera din pension redan när du får ditt första jobb. Din totala pension består av tre delar. Den allmänna pensionen, din tjänstepension och ett eventuellt eget pensionssparande.

 

Foto:

Du kan börja planera för din pension redan när du får ditt första jobb. Det kan exempelvis handla om att starta ett privat pensionssparande eller att fundera på när och i vilken omfattning du vill ta ut din pension.

Det är viktigt att fundera över hur du vill ha det och att du  diskuterar det med din chef. Din pension är en del av din enhets/institutions planering.

Om du närmar dig din pension och har funderingar på när och hur du vill ta ut din pension, kan du till exempel lyfta dina funderingar med din chef under ert nästa utvecklingssamtal.

Läs mer om dina förberedelser inför pension

Delpension

Om du hellre vill trappa ned din arbetstid långsamt än att direkt gå på helpension så har du möjlighet att ansöka om delpension. Du kan bli beviljad delpension efter att du har fyllt 61 år.

Läs mer om delpension

Total pension

Din totala pension består av tre delar. Den allmänna pensionen, din tjänstepension och ett eventuellt eget pensionssparande.

Hur stora de olika delarna är ser olika ut beroende på individ.  De olika delarna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och utgör tillsammans din totala pension. Hur mycket du kommer att få i pension beror till exempel på hur gammal du var när du började arbeta, hur många år du har arbetat, din lön och hur du väljer att placera delar av ditt pensionssparande.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen. Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den grundar sig på alla inkomster du betalat skatt för, även till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år som du arbetar och betalar skatt får du nya pengar till din framtida pension. I det orange kuvert du får varje år kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

Vill du veta mer om den allmänna pensionen vänder du dig till Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension

De flesta av Sveriges anställda har en tjänstepension genom sin arbetsgivare. Det betyder att din arbetsgivare varje månad betalar in en summa till din tjänstepension. Har du jobbat inom olika områden kan du omfattas av flera olika tjänstepensioner. Som anställd vid Umeå universitet omfattas du av ett tjänstepensionsavtal som heter PA 16 som gäller alla statligt anställda. 

Vill du veta mer om din tjänstepension vänder du dig till SPV.

Privat pension

Det privata pensionssparandet är den del av pensionen du styr över själv. Du väljer  om och i så fall hur stort privat pensionssparande du vill ha. Om du valt att ha ett privat pensionssparande är det den bank eller det försäkringsbolag som du har ditt sparande hos som kan ge dig mer information om de alternativ som finns.

Birgitta Berglund
2023-01-23