Inför min pension

Universitet är anslutet till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering.

Vid frågor om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring ska du kontakta SPV. Du får vägledning av dem inför din pensionering.

När jag närmar mig 65

SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år. Du får då ett informationsbrev där det framgår vad du som anställd ska göra när du vill gå i pension.

Om jag vill gå i pension vid annan tidpunkt än 65 år?

Vid förtida uttag, före 65 år, och uppskjutet uttag vid senare tidpunkt än 65 år, måste du själv kontakta SPV för att ansöka om att gå i pension.

Pensionsavgång 

Uppsägningen gör du genom att fylla i ett formulär i PASS där du anger datum för sista anställningsdag. Detta gäller även för professorer from 1 april 2022.

Ärendet skickas till din chef/prefekt som godkänner uppsägningen. 

Blanketten Ansökan om tjänstepension – den förmånsbestämda ålderspensionen, skickar du in till Löneadministrationen. Skicka även med handlingarna – Dina anställningsuppgifter, som du tagit del av och skrivit under.

Ansökan ska vara SPV tillhanda senast 3 månader före första utbetalningsmånad. Därför är det viktigt att du skickar in dina handlingar till Löneadministrationen i god tid.

Uttag av allmän pension

Du ansöker om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten cirka tre månader före önskad utbetalning. Det sker ingen automatisk utbetalning av pensionen.

Birgitta Berglund
2024-01-23