Egen uppsägning

Om du vill säga upp dig från din anställning ska du meddela detta till din närmaste chef.

Det gör du genom att fylla i ett formulär i PASS där du anger datum för sista anställningsdag. Ärendet skickas till din chef som ska godkänna uppsägningstiden.

Du får information om chefens beslut via mail från PASS. Om du har angett ett datum för din sista anställningsdag som är kortare än din avtalade uppsägningstid tar din chef kontakt med dig om hen inte vill godkänna uppsägningstiden.

Professors egen uppsägning

Om du som professor vill säga upp dig ska blanketten för egen uppsägning användas (blanketten heter Uppsägning PA01). Anledningen till att du som professor ska använda dig av denna blankett är att uppsägningen beviljas av rektor.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Anställningstid är den tid du har haft en eller flera statliga anställningar i en följd.

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader

Du kan få lämna din anställning innan uppsägningstiden har gått ut, om du och din chef är överens om detta.

Birgitta Berglund
2021-05-26