Egen uppsägning

Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Detta gör du genom att meddela din chef.

Egen uppsägning

Egen uppsägning gör du genom att fylla i ett formulär i PASS där du anger datum för sista anställningsdag. Ärendet skickas till din chef som ska godkänna uppsägningstiden.

Du får information om chefens beslut via mail från PASS. Om du har angett ett datum för din sista anställningsdag som är kortare än din avtalade uppsägningstid tar din chef kontakt med dig om hen inte vill godkänna uppsägningstiden.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Anställningstid är den tid du har haft en eller flera statliga anställningar i en följd.

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader

Du kan få lämna din anställning innan uppsägningstiden har gått ut, om du och din chef är överens om detta.

Pensionsavgång 

Läs mer här. Inför min pension

Birgitta Berglund
2024-01-14