Avslut av anställning när du fyller 69 år

Lagen om anställningsskydd ger dig rätt att rätt att arbeta tills du fyller 69 år. Huvudregeln inom Umeå universitet är att anställda som fyller 69 år blir uppsagda men det finns möjlighet att arbeta även efter att du har fyllt 69 år.

Lagen om anställningsskydd ger dig som är tillsvidareanställd rätten att arbeta tills du fyller 69 år. 

Huvudregeln inom Umeå universitet är att anställda som fyller 69 år blir uppsagda. Uppsägningstiden är då en månad och den börjar börjar tidigast den dagen du fyllt 69 år. Du kommer att få meddelande om detta från arbetsgivaren och ett varsel kommer också att skickas till din fackliga organisation.

Om du vill sluta innan du fyller 69 år så gör du en egen uppsägning, med uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal. Se även sidan Inför min pension.

Om du vill jobba kvar efter 69

Om du vill arbeta kvar efter att du har fyllt 69 år bör du i god tid prata med din chef och undersöka om det är möjligt. För att du ska kunna fortsätta så behöver det finnas ett godkännande av dekan och en överenskommelse mellan dig och din chef.

Om din institution/enhet inte anser att de har behov av eller resurser för din fortsatta anställning kommer du att sägas upp när du fyller 69. 

Om du vill komma tillbaka efter din pension

Om verksamheten har behov av det så kan du få kommer tillbaka efter att du har gått i ålderspension. Detta kan ske genom att ni med stöd av LAS skriver ett nytt tidsbegränsat anställningsavtal.

Pension

Funderar du på hur det fungerar att gå i pension eller delpension? Du hittar allt du behöver veta på våra webbsidor om pension.

Birgitta Berglund
2024-01-14