Umu-kortet

Flerfunktionskort finns på ett stort antal lärosäten runt om i världen. Här hittar du information om flerfunktionskortet vid Umeå universitet, Umu-kortet.

 

Foto: Malin Grönborg

Vad är Umu-kortet?

Det är ett flerfunktionskort som ersätter många av de kort som anställda och studenter får på universitetet. För närvarande har kortet funktionerna:

  • Passerkort.
  • Lånekort för Universitetsbiblioteket, Forskningsarkivet, Medicinska biblioteket, samt UB Konstnärligt campus.
  • Kopierings- och utskriftskort, med intern fakturering för anställda och ett kontantlöst betalningssystem för studenter.

Umu-kortet gäller på Campus Umeå, Konstnärligt campus och Campus Örnsköldsvik. Det gäller inte som passerkort på Norrlands universitetssjukhus.

Hur får jag Umu-kortet?

Du får ett e-postmeddelande om hur du ska ansöka om kortet. I e-postmeddelandet finns utförlig information och länken till kontot där du bland annat ska ladda upp ett foto av dig själv.

Generellt tar det 1-2 dagar från det att du beställt ditt kort till att du kan hämta det, vid hög arbetsbelastning kan det ta längre tid. Det tryckta kortet hämtar du i Infocenter, som har öppet vardagar kl. 8.00-16.00.

Gästkort

Kontakta ITS för beställning av gästkort till besökare, leverantörer med flera. Hit vänder du dig även med frågor eller felanmälan av gästkort. Kontaktuppgifter till ITS.

Tillfälliga inpasseringskort kan hämtas på Universitetsservice i respektive hus.

Så här fungerar Umu-kortet:

Lånekort

Ditt Umu-kort gäller som lånekort vid Umeå universitetsbibliotek under tiden som du är anställd.

Inpassering i universitetets lokaler

De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt Umu-kort och styrs av vilken enhet du tillhör. Behöver du utökad behörighet vänder du dig till Universitetsservice i berörd byggnad.

På framsidan av kortet ser du hur länge kortet är giltigt. Giltighetstiden för kortet ska uppdateras vart tredje år. Det finns uppdateringskrivare på campus som du använder för att skriva in ny giltighetstid på ditt kort.

Umu-kortet fungerar inte som passerkort i Norrlands universitetssjukhus (NUS) lokaler. Där gäller landstingskortet som tidigare.

Utskrifter, kopiering och scanning

Du använder ditt Umu-kort för att identifiera dig vid skrivaren när du vill skriva ut, kopiera och scanna. Du kan skriva ut från en av universitetets datorer eller från din egen dator och hämta dina utskrifter på valfri skrivare inom universitetet.

Ditt Umu-kort är kopplat till den institution, enhet eller motsvarande där du är anställd. Kostnaden för dina utskrifter, kopior och inscannade dokument faktureras dit.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller behöver hjälp med Umu-kortet? Kontakta Infocenter.

Frida Fjellström
2020-10-07