Budget

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, prognos och bokslut.

Budget 2024

Verksamhet Fast procentsats
UGEM 2024
Utbildning grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12) 23,8 %
Uppdragsutbildning (vh13) 10,0 %
Forskning och utbildning forskarnivå (vh 20-23) 15,3 %

 

Verksamhet Fast procentsats
FGEM 2024
Utbildning grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13) 6,1 %
Forskning och utbildning forskarnivå (vh 20-23) 3,0 %

Budget och resursfördelning 2024-2026

Anvisningar för budget 2024, Medicinska fakulteten
Program- & fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet 2024
Kursplanering HST program 2023-2026
Kursplanering HST fristående kurser 2023-2026
Schablon antal hp 2022-2026
Utbildningsområde enligt Ladok 2022

Budget 2023

Verksamhet Fast procentsats
FGEM 2023
Utbildning grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13) 6,3 %
Forskning och utbildning forskarnivå (vh 20-23 3,00 %

Budgetmall för institutioner/enheter, 2023
Budget och resursfördelning 2023-2025
Anvisningar för budget 2023, Medicinska fakulteten
Anvisningar för budget 2023, inkl ekonomisk plan 2024-2025
, UmU
Program- & fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet
Kursplanering HST program
Kursplanering fristående kurser
Schablon antal hp

Budget - tidigare år

Budget och resursfördelning 2020
Budget och resursfördelning 2021
Budget och resursfördelning 2022
Budget 2019

Programbudgetering

Programbudgetering - kompletterande anvisningar till institutioner, 180614

Benämning av programprojekt

Lena Åminne
2023-12-04