Producera och beställa

Producera eget material

Fotografera själv

Ibland kan det vara motiverat att fotografera själv istället för att anlita fotograf.

Filma själv

Stöd och råd till dig som ska filma eget material.

Skriva

Råd och riktlinjer för hur du tar fram texter anpassade till mottagare och medium.

Trycksaker och mallar

Mallar, råd och information till dig som ska formge trycksaker.

Beställa eller köpa

Att skriva en brief

Att ta fram en brief eller uppdragsbeskrivning är det första steget i att beställa en tjänst eller produktion.

Beställa fototjänster och bilder

Stöd, råd och riktlinjer för dig som ska beställa fototjänster.

Beställa film och animation

Stöd, råd och riktlinjer vid beställning av film och rörligt material.

Beställa grafisk formgivning

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa all sorts formgivning

Beställa egna profilprodukter

Stöd till dig som har ett behov av profilprodukter, give-aways och gåvor utanför det för universitetet gemensamma produktutbudet.

Beställa översättning, språkgranskning och transkribering

Stöd till dig som vill köpa översättning, språkgranskning eller transkribering.

Beställa digitala annonser

Stöd och råd för dig som ska beställa digitala annonser och digital distribution.

Beställa kommunikationstjänster

Universitetet har två upphandlade byråer avseende kommunikationstjänster. Taktisk och kreativ byrå är Spoon Agency AB och byrå för digital distribution är Trickle AB.

Anja Axelsson
2024-04-15