Sök medel för samverkan med Umeå kommun

13 september 2023

I samband med partnerskapsdagen för Umeå universitet och Umeå kommun den 27 september erbjuds du som är lärare eller forskare möjlighet att söka såddpengar för fortsatt samverkan. Sista ansökningsdag är 31 oktober. 

Utvecklingsmedel för samverkan är till för att ge er möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Du som är huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet.

Utlysningen avser projekt som

  • utgår från en ny frågeställning där det inte redan finns ett formaliserat samarbete mellan parterna. 
  • tar sig an en konkret samhällsutmaning med koppling till ett eller flera hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
  • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större utlysning från extern forskningsfinansiär inom ett års tid.
  • involverar minst en icke-akademisk part från Umeå kommun. 

Stödet uppgår till max 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Skriv ut, fyll i och signera nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Skicka det sedan senast 31 oktober per mejl till:
annika.nordstrand@umu.se

Ansökningsformulär utvecklingsmedel för samverkan

Har du några frågor?

Kontakta gärna Annika Nordstrand vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

Redaktör: Lena Holmberg