Knölar, klavertramp och solsken

2 februari 2016

Är solsken farligt? Kan en robot operera cancer och ge strokepatienter rörligheten tillbaka? Om det, om knölar i halsen, klavertramp i kroppen och hur bloddroppar kan avslöja cancer och reumatism handlar några av landstingets Lärande luncher under våren.

13 tisdagar bjuder Västerbottens läns landsting och Medicinska fakulteten in till populärvetenskapliga luncher på Frälsningsarmén i Umeå, snett emot Sagateatern.

De Lärande luncherna startar kl. 12.15 och pågår 20 minuter. Efteråt finns tid för frågor.

Kan du inte komma? Föredragen filmas, så efter några dagar kan du se och höra dem på nätet.

Ladda ner programmet

Lärande luncher våren 2016

9 februari Nytt bröst efter cancern
Malin Sund, överläkare och professor i kirurgi

16 februari Hjälper kirurgi när tarmcancern spritt sig till levern?
Oskar Hemmingsson, specialist i kirurgi och biträdande universitetslektor

23 februari Kan en robot bota gynekologisk cancer?
Helena Hedström, överläkare i gynekologi

1 mars Knöl på halsen att ta på allvar
Frans Perris, överläkare i kirurgi

8 mars Autoimmun sjukdom – kroppens klavertramp
Kristina Lejon, docent i immunologi

15 mars Cancern syns i en droppe blod
Jonas Nilsson, forskare och medicine doktor

22 mars På gång – robotträning efter stroke
Charlotte Häger, professor i fysioterapi

29 mars Markörer i blodet varnar om reumatism i lederna
Mikael Brink, förste forskningsingenjör och medicine doktor

5 april Bipolär, liv med flera sidor
Emma Gustafsson, ST-läkare och tillförordnad överläkare i psykiatri

12 april Färskt blod åt alla? Bättre lager minskar behoven
Andreas Hult, molekylärbiolog och post doc

19 april Högre risk för astma om mormor rökte
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin

26 april Rökfri inför operation – varför det?
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare med ansvar för tobaksprevention

3 maj Varför är solsken farligt för barn?
Senada Hajdarevic, medicine doktor och processledare för cancerprevention

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.