Vad är grejen med Europauniversitet?

11 februari 2022

European Universities Initiative (EUI) är EU:s flaggskepp för att säkra kvalitet och utveckling inom högre utbildning i Europa. För att Umeå universitet ska kunna påverka och bidra till utveckling av Europas utbildningslandskap är det viktigt att vi tar en aktiv roll och ingår i en allians.

Pilotfasen av Europauniversitet-initiativet bygger på att universitet över hela Europa bildar olika allianser, för att utveckla europeiskt samarbete och utbyte mellan lärosäten. Inom alliansen sker arbete med att utforska samarbetsmodeller genom att stöta och blöta de hinder och möjligheter som gruppen identifierar. Att kroka arm inom Europa för ökad kvalitet och gemensam konkurrenskraft tycker jag är helt rätt väg att gå.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Respektive allians kan ansöka om finansiering av ett antal initiativ inom ramen för programmet Erasmus+. Hittills deltar elva svenska lärosäten i allianser i Europa och totalt har 41 stycken skapats efter de två utlysningar som varit. Umeå universitet har mycket att bidra med, inte minst genom vår nordliga utblickspunkt.

Att bilda en allians och göra en ansökan till EUI innebär ett omfattande arbete. Umeå universitet var med på en ansökan 2020 som inte blev beviljad. Nu tar vi nya krafttag och ett fokuserat arbete pågår i skrivande stund, inför inlämning i slutet av mars och meddelat beslut under sommaren.

Universitetet ingår i en allians med arbetsnamnet AcrossEU, tillsammans med nio universitet över hela Europa där nätverket kan komma att utökas med fler. Det är spännande, stimulerande och ibland frustrerande att samarbeta med företrädare från vitt skilda utbildningstraditioner. Det är en utmaning att hitta det som är gemensamt utan att radera ut varandras särart.

Den plan som vår allians arbetar för är att etablera fyra centrum, varav ett är tänkt att utformas av Umeå universitet: Centre for Future Education and Joint Research. Till varje centrum bidrar en gemensam arbetsgrupp med angelägna frågor inom hållbarhet, klimatförändringar och digital transformation. Ett centrum innebär alltså en integrering mellan lärosäten.

Det är värt att understryka den långsiktighet som finns bakom EUI. Initiativet vilar på europeiska och demokratiska värderingar och har som långsiktigt mål att stärka Europa som utbildnings- och forskningsområde. Satsningen har potential att ge en ordentlig skjuts till samarbete, samsyn och mobilitet som skapar nya möjligheter för studenter och medarbetare.

Oavsett om den allians som vi är en del av får finansiering i år eller inte, så satsar universitetet på ett långsiktigt nätverksbyggande inom Europa. Just nu planerar vi exempelvis för en workshop i maj inom alliansen. Fler perspektiv ger ökad kvalitet vid universitetet och ger bättre förutsättningar att möta samhällsutveckling. Det gynnar utveckling i Europa, nationellt och regionalt.

Redaktör: Heidi Hansson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.