Samhällsomvandling i norr är en stor möjlighet för universitetet

16 september 2022

Det händer mycket i Norr- och Västerbotten och det märks på Umeå universitet. Vi har visserligen länge varit en viktig motor för regional utveckling i norra Sverige, men intresset för och förväntningarna på universitetet har skiftat under de senaste decennierna.

Den snabba samhällsomvandling som pågår innebär stora investeringar i nya industrier, vilket i sin tur kräver satsningar på samhällsbyggnad och kompetensförsörjning. Omställningen märks kanske just nu tydligast i Skellefteå där etableringen av Northvolts batterifabrik och byggandet av Sara kulturhus också har uppmärksammats i nationell och internationell media.

Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen är det i synnerhet universitetets roll inom kompetensförsörjning och kunskapsproduktion som har hamnat i fokus. Engagemanget finns inte minst hos kommuner och näringsliv i norr och rör alla möjliga aspekter av utvecklingen, även bortom rena industrifrågor. För att möta intresset för och förväntningarna på universitetet har rektor gett mig det nya uppdraget att arbeta med dessa frågor inom ramen för min roll som vicerektor.

Personligen tycker jag att min nya roll är spännande. Min bakgrund som geografiprofessor med intresse för regionala utvecklingsfrågor känns relevant för uppdraget (det kan nämnas i sammanhanget att statens samordnare för industrialiseringen i norr, Peter Larsson, påpekar att han önskar att han hade läst kulturgeografi). Jag representerade Umeå universitet redan vid första besöket av Northvolts ledning i Skellefteå år 2017 och har sedan dess deltagit i många möten som på olika sätt har rört industrietableringen och dess konsekvenser. Under denna termin har jag hunnit med ett möte med Skellefteås näringsliv om kunskapsförsörjning och deltagit i öppnandet av Arbetsförmedlingens nya kansli för samordning av arbetet med industrietableringar.

Mitt uppdrag innebär inte bara att representera universitetet och resa runt i norr, även om det är en viktig del. Det handlar också om att mobilisera krafter på Umeå universitet som vill engagera sig och dra nytta av den pågående utvecklingen. Just nu pågår förarbeten för några större forskningssatsningar som jag ser fram emot att följa. Inom ramen för universitetets strategiska samarbeten med Skellefteå kommun och Region Västerbotten sker arbete med flera aktiviteter som på olika sätt siktar på att etablera nya samarbeten, gemensamt lärande och andra insatser för ömsesidig nytta. Samhällsomvandlingen kommer att vara temat för flera av universitetets kommande aktiviteter, så som höstens Aim-day, Kunskapsnoden på Västerbottensveckorna i Stockholm och även för en större konferens under kommande år.

Umeå universitet bidrar naturligtvis redan idag med utbildning och forskning till den pågående utvecklingen, men situationen är ändå särskild. Den transformation vi ser i norra Sverige är något som många andra regioner i världen kommer att behöva genomgå för att kunna anpassa sig till en mindre fossilberoende framtid. Det är här förändringen sker först. Universitetets geografiska läge tillåter oss att studera förändringarna med alla sina utmaningar och möjligheter på nära håll och det går utan tvekan att ställa mängder av spännande forskningsfrågor.

För den som har läst universitetets egen vision kommer engagemanget för samhällsomvandlingen i norr inte som en överraskning. Den börjar med att konstatera att "Norra Sverige, Sápmi och den arktiska regionen genomgår stora förändringar av kultur, klimat, hälsa och livsvillkor. Lärosätets geografiska läge innebär unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration."

Nu är det dags att skrida till handling och nyttja dessa unika möjligheter.

Redaktör: Dieter Müller

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.