Ett spännande år med nya möjligheter har börjat!

10 februari 2023

Det är med stor glädje som jag nu är på plats vid min nya arbetsplats. Jag börjar sakta men säkert göra mig bekant med universitetsområdet, även om universitetet inte är helt nytt för mig. Men mycket har hänt sen jag studerade här. Nya byggnader och verksamheter har kommit till, och inte minst fler studenter! Förutom alla campusstudenter, så har även antalet som studerar på distans ökat rejält de senaste åren. Mitt första intryck är att det är lätt att ta sig mellan olika byggnader och jag har blivit mycket välmottagen av såväl kollegor som studenter. Tack alla för det!

Att börja som vicerektor på en ny arbetsplats känns både roligt och spännande. Extra roligt är det att komma till en verksamhet som är så välskött och där så mycket gott arbete är gjort. Tack, Heidi, för det fina arbete som du har gjort tillsammans med kollegor och studenter inom utbildningsområdet. Det känns tryggt, men också förpliktigande! Jag noterar exempelvis att Umeå universitet kom ut med bravur i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av lärosätets kvalitetsarbete, vilket visar på ett gott och framgångsrikt arbete, och att tillitsbaserad styrning med dialoger på olika nivåer som ett kvalitetsdrivande verktyg verkligen fungerar i praktiken. Det gör att vi kan leverera utbildningar av högsta kvalitet till våra studenter, och det sätter Umeå universitet på kartan i vår kommunikation om lärosätet.

Cathrine Norberg, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Sedan jag började i januari har jag hunnit vara med på några verksamhetsdialoger, samt haft mitt första möte med den grupp som jag förmodligen kommer att jobba mest med, Utbildningsstrategiska rådet (USR). Det gav mig både energi och glädje. Mycket är på gång inom utbildningsområdet. Vi behöver förhålla oss till den uppmärksammade och AI-baserade chattroboten ChatGPT, fundera över omställningsstudiestödet, det livslånga lärandet och efterfrågan på kompetens i samband med den samhällsomvandling som sker i norra Sverige, och mycket mer.

Jag har också varit på institutionsbesök och ser fram emot fler. Innan jul fick jag möjligheten att göra ett besök på vårt konstnärliga campus. Det är ett fantastisk vackert campus med ett framstående konstnärligt innehåll. Som professor i engelska har jag givetvis promenerat ner till Institutionen för språkstudier, som faktiskt var min gamla institution på den tiden den hette Institutionen för engelska, där det en gång började för min del. Korridoren är kvar, de stora hörsalarna likaså, och några medarbetare stötte jag på. Det ger lite hemkänsla och trygghet att se att även ett par av de konstverk som jag dagligen passerade som student och som gjorde intryck på mig fortfarande finns kvar.

Jag har hunnit träffa många medarbetare och studenter, och ser fram emot att träffa fler.

Väl mött!

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.