En rapport från konferensen Arctic Frontiers i Tromsö

9 februari 2024

Förra veckan deltog en liten delegation från Umeå universitet på den årliga konferensen Arctic Frontiers i Tromsö. Där diskuterade representanter för forskning, politik, offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället pockande frågor om Arktis.

Det nya geopolitiska läget efter Rysslands invasion i Ukraina satte i synnerhet sin prägel på evenemanget, som också fungerar som paraply för olika sidoevent. Samarbetsorganisationen Arctic Five nyttjade denna möjlighet och blev på så vis också ett uppmärksammat inslag i programmet.

Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Stormen som blåste över Nordnorge i förra veckan märktes även rätt tydligt i Tromsö som bjöd på horisontell hagelstorm, isgator, regn och plusgrader. Många delegater hann därför aldrig fram till Tromsö eller med stor försening. Trots detta var flera hundra personer på plats däribland Norges statsminister, utrikesministern, flera ambassadörer och statssekreterare från olika länder. Lägg därtill ett stort antal forskare och olika representanter för kommuner och regioner och större industriföretag.

Konferensen är en av de viktiga arenorna för arktiska frågor och ett bra ställe för att träffas. Så passade till exempel företrädare för olika forskningsfinansiärer på att avstämma sin gemensamma arktisk forskningssatsning som Nordforsk kommer att presentera under våren. Ett annat intressant exempel är att Umeå kommun tillsammans med 13 andra arktiska städer presenterade ett samarbetsprojekt. Syftet är att gemensamt hitta lösningar för utmaningar kopplade till ett nordligt läge inom ramen för EU-programmet Arctic Urban and Regional Cooperation (AURC).

Även Arctic Five, alltså vårt samarbete med universiteten i Uleåborg, Rovaniemi, Luleå och Tromsö, hade valt Tromsö som en samlingsplats. Vi genomförde dels ett rektorsmöte med rektorsrepresentanter för alla ingående universitet och ett evenemang tillsammans med Arctic Mayors Forum, en annan circumpolär kommunorganisation. Vid rektorsmötet diskuterades bland annat säkerhetsutmaningar som alla universitet i de tre länderna upplever idag, utbildningssamarbeten och det gemensamma påverkansarbete som görs för att lyfta forskningsfrågor rörande de nordliga områdena på den europeiska forskningsagendan. Rektorerna beslutade också en ny satsning på Arctic Five Chairs, alltså det samarbetsprogrammet för Arctic Five samarbetet som lanserades för första gången för tre år sedan.

Vårt andra evenemang genomfördes i stadens gamla hamnkvarter och lockade över 60 personer. Arrangemanget görs under bannern Arctic Five Extended och syftar till att universitetssamverkan också inkluderar näringsliv och offentlig sektor i den nordliga regionen. Vi är övertygade om att ett gemensamt agerande skapar bättre möjligheter att kunna ta vara på varandras styrkor för att uppnå bäst möjliga resultat för hela regionen. Statssekreteraren Maria Varteressian på norska utrikesministeriet inledde och därefter följde tre bra paneler om säkerhetsläget, den pågående samhällsomvandlingen och framtida samarbetsmöjligheter. Umeå universitet ställde upp med tre paneldeltagare. Vid sidan om mig själv deltog rektor och Paul Schmidt, doktorand på Statsvetenskapliga institutionen.

Det kan också noteras att Arctic Five-samarbetet har uppmärksammats och omnämns ofta som ett positivt exempel i den arktiska regionen. Naturligtvis finns det mycket mer att göra men vi ser med förnöjdhet att det pågår många olika gemensamma aktiviteter och initiativ. In i bilden passar också att European Polar Board (EPB), en organisation som arbetar för att främja den europeiska polarforskningen har för avsikt att flytta sitt huvudkontor för nästa programperiod från Nederländerna till Umeå, bland annat för att komma närmare en aktiv polarforskningsmiljö. Detta skulle förbättra Umeå universitets möjligheter att delta i europeiska forskningsprojekt i Arktis och Antarktis men också att påverka inriktningen av den europeiska polarforskningen. Vi håller just nu på att pröva hur vi kan göra en sådan etablering möjlig och det finns säkert anledning att berätta mer om detta någon gång framöver.

Redaktör: Dieter Müller

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.